Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Olemme LVI-alan yhteistyö- ja koulutusjärjestö, jonka tarkoituksena on huolehtia jäsentemme ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja verkostoitumisesta sekä ottaa kantaa alan kehittymiseen. Lisäksi vastaamme kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien toteamisesta.

Liittoon kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 4 500 henkilöjäsentä. Kun liityt jäseneksemme, liityt siis paikalliseen jäsenyhdistykseen, jonka kautta olet Suomen LVI-liiton jäsen.

Suomen LVI-liiton jäsenyys on tietoa oman alasi kehityksestä, vaikuttamista alan säädäntöön ja oppaisiin tai ohjeisiin, sekä verkostoitumista kollegoiden, asiakkaiden ja kilpailijoidenkin kesken.

Jäsenyhdistysten keskusjärjestö

Liiton tarkoituksena on toimia rekisteröityjen lämpö-, vesi- ja ilmastointiteknisten yhdistysten ja LVI-alaan liittyvien sidosryhmien perustamien jäsenyhdistysten keskusjärjestönä ja edistää alan kehitystä maassamme. 

Liiton jäsenyhdistykseksi voi liittyä vähintään viidentoista edellä mainitulla toimialalla toimivan henkilön perustama rekisteröity aatteellinen yhdistys, joka on puoluepolitiikasta riippumaton ja toimii liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Koulutus ja LVI-pätevyyksien toteaminen

Järjestämme kaikille avoimia alan täydennyskoulutuksia yksin ja yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Kurssit ovat jäsenillemme edullisempia. Tutustu koulutuspalveluihimme!

FISE Oy on kattava ja aktiivinen henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia. Suomen LVI-liitto järjestää pätevyystentit ja toteaa FISE Oy:n sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien toteamisesta. SuLVI toteaa itse Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan, IV-mittauksen ja Pienpuhdistamohuoltajan henkilöpätevyyksiä.

Yhteistoimintajäsenet

Tue toimintaamme liittymällä yhteistoimintajäseneksi!
Yhteistoimintajäsenten avulla edistämme LVI-alan koulutusta ja tiedotusta.

Yhteistoimintajäsenten logot ovat esillä tapahtumissamme, verkkosivuillamme sekä Talotekniikka-lehden jäsenliitteessä. Yhteistoimintajäsenet voivat myös hyödyntää omassa viestinnässään SuLVIn yhteistoimintajäsenille suunniteltua logoa. Lue lisää yhteistoimintajäsenyydestä.

Kansainväliset yhteydet

Liiton kansainväliset yhteydet on kanavoitu pääosin FINVACin kautta, joka on SuLVIn, VSF:n, LIVIn ja SIYn yhteistyöyhdistys. Teemme yhteistyötä myös virolaisen LVI-järjestön EKVÜn kanssa.

Liitto on FINVACin kautta kansainvälisten järjestöjen SCANVACin, REHVAn ja ASHRAEn jäsen. Seuraamme kansainvälisen kehityksen vaikutuksia kotimaassa ja arvioimme niitä teknisestä näkökulmasta.

SuLVIn suunnittelijapäivä on seminaari, jossa ajankohtaisia aiheita lähestytään käytännön ja suunnittelijan arjesta käsin. Seminaarin yhteydessä on näyttely, jossa esitellään alan uusimmat ratkaisut. Päivän päätteeksi verkostoidutaan vielä cocktailtilaisuuden merkeissä.

Seuraa Seppäsen blogia!

Professori Olli Seppänen kirjoittaa blogissaan rakentamisen ajankohtaisista aiheista terävästi ja kokemuksella. Seuraa Seppäsen blogia FINVACin verkkosivuilta!

Talotekniikka-lehti

Liitto tarjoaa jäsenetuna Talotekniikka-lehden, joka on alan tärkein ammattilehti. Lehdessä on myös Suomen LVI-liiton omat jäsensivut. Lehti tarjoaa kattavan tietopaketin koko talotekniseen maailmaan käsittäen kaikki keskeiset toimialat: lämpö, vesi, ilma, kylmä, automaatio ja sähkö. Lehti tarjoaa joka numerossaan tietoa ajankohtaisista asioista, teknisistä ratkaisuista, alan näkymistä, kehityksestä ja uusista tuotteista sekä yrityksistä ja ihmisistä.