Suomen LVI-liitto ry – osaajien liitto

Suomen LVI-liitto SuLVI ry on LVI-alan henkilöiden yhteistyö- ja koulutusjärjestö, jonka tarkoituksena on huolehtia jäsenten ammatillisen osaamisen kehittymisestä, jakaa tietoa ja tarjota mahdollisuus verkostoitumiseen muiden LVI-ammattilaisten kanssa hauskan yhdessäolon avulla.  
SuLVIlla on 31 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä lähes 5 000 henkilöjäsentä. Jäsenistö koostuu mm. suunnittelijoista, urakoitsijoista ja lukemattomista muista LVI-alan parissa työskentelevistä ammattilaisista.  

SuLVI vastaa kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n sihteerijärjestönä erinäisten LVI-pätevyyksien toteamisesta. Lisätietoa pätevyyksistä

 


Ajankohtaista

 Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenettelyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi. Lähetä kommenttisi 14.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten.
Katso lausuntopyyntöaineisto.
21.5.2017


LVI-Päivät 2017 – Tankki täyteen Tampereella!

Lisätietoa www.lvi-paivat.fiLVI-Päivät
Tapahtuman järjestäjinä toimivat  LVI-Tekniset Urakoitsijat, Talotekniikkateollisuus sekä Ahlsell, LVI-Dahl ja Onninen.
18.5.2017

Muutos asetukseen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
Ympäristöministeriö on antanut tänään 12.5.2017 asetuksen, jolla muutetaan aiempaa asetusta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä.
Asetukseen on lisätty määrittelyt tekniselle, toiminnalliselle ja taloudelliselle toteutettavuudelle sekä laajamittaiselle korjaukselle. Asetukseen on lisätty minimihyötysuhdevaatimukset lämmitysjärjestelmille. Esitettyihin lämmitysjärjestelmien vaatimustasoihin päästään nykyisillä käytössä olevilla tekniikoilla ja järjestelmillä. Muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta nykyisiin tulkintoihin.
Asetuksesta on poistettu luettelo rakennusluokista, joihin ei sovelleta energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, koska luettelo on lisätty maankäyttö- ja rakennuslakiin.
Asetusmuutos on osa uudelleenlaaditun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) kansallista toimeenpanoa. Asetus tulee voimaan 1.6.2017.
Lisätiedot: Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, p. 02952 50122, etunimi.sukunimi@ym.fi
12.5.2017

Lausuntopyyntö: Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöksi. Lähetä kommenttisi 19.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten. Lausuntopyyntöaineisto.
12.5.2017

Ilmoittautuminen syksyn suosittuun LVI-golf tapahtumaan on avattu. 
LVI-Golf SM-kilpailut 2017 pidetään perjantaina 1.9.2017 Uudenkaupungin Golfklubi ry:n kentällä. Lisätietoja kilpailusta tästä. Pääsette ilmoittautumaan tästä.

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 2.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). Lausuntopyyntöaineisto.
11.5.2017
 

Kommenttipyyntö KAISU luonnokseen
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) luonnoksesta. Ilmastopolitiikan suunnitelma on laadittu nyt ensimmäistä kertaa ja se perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen ilmastolakiin. Lähetä kommenttisi 20.5.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn koontia varten. Aineisto.

 

Lapin LVI-yhdistys mukana Lapin rakentajamessuilla

Lapin LVI-yhdistys on omalla panoksellaan saanut olla mukana messujen järjestelyissä. Aila Jääski totesi messujärjestäjien ja Lapin LVI-yhdistyksen välisen yhteistyön jatkuneen hedelmällisenä jo 35 vuoden ajan ja samalla hän vakuutti yhteistyön jatkuva myös tulevaisuudessa. Lue lisää.

 

Suomen LVI-liitto on valinnut vuoden 2016 kouluttajaksi Lari Eskolan

”Kiitos oppilaille, jotka ovat antaneet hyvää palautetta kursseista”, yllätetty Lari kiitteli. Lue lisää.

 

COLD CLIMATE 2018: ABSTRAKTIT 19.5.2017 mennessä

Järjestävä komitea on pidentänyt määräaikaa 19.5. saakka, sillä työt tullaan julkaisemaan kirjana Springerin toimesta. Lue lisää.

 

Pohjoismainen LVI-liitto palkitsi Per Rasmussenin

Pohjoismainen LVI-liitto, SCANVAC, palkitsi pitkäaikaisen puheenjohtajansa tanskalaisen Per Rasmussenin yhdistyksen kunniajäsenyydellä. Lue lisää.

 

Kommenttipyyntö Uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon oppaaseen

Talotekniikkateollisuus ry pyytää kommenttejanne opasluonnoksesta, joka sisältää opastavia tekstejä ympäristöministeriön asetuksen Uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta tueksi. Toivomme, että voisitte tutustua opasluonnokseen ja toimittaa kommenttiehdotuksianne SuLVIn kommentteja varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 18.5.2017 mennessä. Opasluonnos on laadittu sähköisenä.

 

SuLVI ja Opteam koeponnistivat opiskelijayhteistyötä

Suomen LVI-liiton ja Opteamin yhteistyöllä pyritään edistämään alan opiskelijoiden kesätyöpaikkatyöllistymistä ja helpottamaan alan resurssipulaa.
Lue koko juttu.

 

Valtakunnallinen hajajätevesiviikko 24.-30.4. kannustaa laittamaan jätevesiasiat kuntoon

Valtakunnallisella hajajätevesiviikolla 24. – 30.4. huhtikuuta kannustetaan haja-asutuksen kiinteistön omistajiatarkistamaan jätevesijärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamisen. Haja-asutuksen jätevedet ovat suurin vesistöjen fosforikuormittaja maatalouden jälkeen. Miljoonan ihmisen jätevesillä on väliä. Tutustu jätevesiviikon tapahtumiin.

 

Pääkaupunkiseudun LVI-yhdistykset yritysvierailulla

PK-Seudun LVI-yhdistykset kävivät tutustumassa Ekocoil LTO-järjestelmään ja Recair mitoitusohjelmaan. Lue koko juttu HeLVIn omilta verkkosivuilta.

 

Tampereen ammattikorkeakoulu voitti Grundfosin isännöimän LVI-alan opiskelijakilpailun

Talotekniikka-alan ammattikorkeakoulujen välinen valtakunnallinen opiskelijakilpailu järjestettiin jo yhdeksättä kertaa. Tänä vuonna kilpailua isännöi Oy Grundfos Pumput Ab ja kilpailu pidettiin yrityksen tiloissa Vantaalla. Lue lisää.

 

Opetusvideoita uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uusimmista teknologioista

Uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta edistävässä Lähienergialiitossa tuotetaan noin 10 kappaleen opetusvideoperhe alan uusimmista ratkaisuista. Katso videoita.

 

Ota kantaa energiatodistuksia koskevaan esitykseen.

Ota kantaa hallituksen esitysluonnokseen. Luonnos esitykseen, jonka tarkoituksena on muuttaa rakennusten energiatodistuksia koskevaa lakia ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmää koskevaa lakia.  Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 3.5.2017 mennessä Jorma Railiolle (Jorma.railio(at)gmail.com). Tutustu aineistoon

 

EPBD – Rakennusten energiatehokkuusseminaari. Standardit 26.4.2017, 9.00–13.00 – vielä mahtuu mukaan – ilmoittaudu heti!
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. Vuoden 2017 aikana julkaistaan noin 50 rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD) liittyvää standardia, käsitellen rakennusten energiatehokkuutta, ilmastointia, lämmitystä, automaatiota, eristeitä sekä valaistusta. 
Metstan järjestämä seminaari. Lisätietoa Kimmo Konkarikoski.

Ohjelma – Ilmoittautuminen

 

Lämmitys- vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkija!
Pätevyyslautakunnan kokous on 2.5. Hakemuksia otetaan tähän kokoukseen ennakkotiedoista poiketen vielä 25.4. asti. 

 

Verkkosivujemme jäsenhakemuslomakkeessa on virhe, eivätkä hakemukset tule perille tällä hetkellä oikein. Selvitämme ongelmaa! Jos olet hakenut jäseneksemme, eikä sinuun ole oltu yhteydessä, ilmoitathan asiasta, kiitos. Pahoittelemme ylimääräistä vaivaa. Voit laittaa viestiä sulvi@sulvi.fi tai soittaa (09) 566 0090.

 

LVI-golfin SM-kilpailu järjestetään 1.9.
LVI-golfin SM-kilpailu järjestetään Uudessakaupungissa perjantaina 1.9.2017 klo 10.00. Ilmoittautuminen avataan myöhemmin Suomen LVI-liiton verkkosivuilla, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kilpailumaksu SuLVI:n jäseniltä 75 euroa, muille 100 euroa, johon sisältyy greenfee, tulospalvelu ja aamupala. Tutustu golfklubiin ja kenttään.

Pelimuodot:
• lyöntipeli (tasoitus 18 tai alle), scratch
• pistebogey (maksimi tasoitus 32)
• pisin draivi ja lähemmäs lippua
• naisten sarja

Majoitus, varaa huoneesi mahdollisimman pian:
• Hotelli Aquarius
• Hotelli Lännentie p. 044 753 3835

 

Pätevä suunnittelija antaa useampia vaihtoehtoja jäteveden käsittelylle
Päivitetyn haja-asutusalueiden jätevesisääntelyn mukaan alle sadan metrin päässä vesistöstä tai pohjavesialueesta sijaitsevien kiinteistöjen täytyy täyttää puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Yli sadan metrin päässä rannasta seisovien kiinteistöjen pitää kunnostaa jätevesijärjestelmänsä vain määrättyjen remonttien yhteydessä. Lue koko juttu.

 

Hanketietokortit HT17 ja HJR17 lausunnolle

Rakennustietosäätiö RTS on lähettänyt lausunnolle Hanketietokortin HT17 sekä Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon HJR17. Molemmat korvaavat vastaavat, vuonna 2013, julkaistut ohjeet. Katso ohjeiden esittely, jakeluluettelo ja ohje-ehdotukset. Lähetä kommenttisi 24.4.2017 mennessä Jorma Railiolle (Jorma.railio(at)gmail.com).

 

Kiitos SuLVIn Suunnittelijapäivään osallistuneille!

LVI-suunnittelijoille suunnattu seminaari sai hienoa palautetta ja hyvän arvosanan osallistujilta. Seminaari päätettiin paneelikeskusteluun, kiitos aktiivisesta keskustelusta! Seuraava LVI-suunnittelijoiden päivä järjestetään 14.2.2018, seuraa ilmoittelua! Tutustu päivän materiaaleihin.

 

LVI-alan toimihenkilöistä on pulaa – koulutusta ja osaamista tarvitaan

Alan järjestöt katsovat, että LVI-alan niin suomen- kuin ruotsinkielinen koulutus- ja tutkimusresurssien säilyttäminen ja pikemminkin vahvistaminen on välttämätöntä. Myös opiskeluun liittyvien käytännön laboratorioharjoitusten mahdollistaminen on tärkeää. Lue koko tiedote.

 

Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta. Tavoitteena on vähentää vahinkoja, jotka johtuvat savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä virheellisen käytön ja huollon puutteista. Lähetä kommenttisi jorma.railio(at)gmail.com 20.4. mennessä. Tutustu aineistoon.

Aika ehdottaa uusia Hotoraudan Vääntäjien Korkean Raadin Neuvoksia
Raati valitsee itsenäisesti rahvaalta salassa pidettävin perustein uudet Neuvokset joukkoonsa. Ehdotuksen uudeksi Neuvokseksi voi tehdä SuLVIn jäsenyhdistyksen hallitus tai kaksi varttunutta Neuvosta. Esitys tulee tehdä määräaikaan (1.5.) mennessä raadin sihteerineuvokselle. Ks. ohjeet» 

Rakennusvirheiden keruukampanja on käynnissä
FISE tehostaa toteutuneiden rakennusvirheiden keräämistä rakennusvirhepankkiin. Osana rakennusvirhepankin kehittämishanketta on käynnistetty virheiden keruukampanja. Tavoitteena on saada mahdollisimman kattavasti ilmoituksia toteutuneista, virheiksi tulkituista ongelmatilanteista rakentamisen ja ylläpidon kaikilta osapuolilta. Lue koko uutinen.

Purkaa, hyödyntää vai myydä — vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki avattu
Ympäristöministeriö on avannut verkkopalveluunsa tietopankin, jossa kiinteistönomistajat ja korjaajat voivat hakea tietoa rakennuksissa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Tietopankki löytyy osoitteesta ymparisto.fi/rakennusmateriaalit.

Lämpöpumppualan yleiset huoltoehdot

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry on laatinut jäsenilleen Lämpöpumppualan yleiset huoltoehdot.  Käyttämällä yhteisiä ehtoja selkeytetään ja yhtenäistään lämpöpumppualan huoltotojen käytäntöjä ja toimintaa sekä sovitaan vastuukysymyksistä jo tilauksen teon yhteydessä.  
Ehdoista järjestetään koulutus ja keskustelutilaisuus 22.3.2017 klo 10:00-12:00.

Suomen LVI-liiton puheenjohtaja Ylen haastattelussa 26.2.

Suomen LVI-liiton puheenjohtaja, professori Risto Kosonen Aalto yliopistosta selittää Ylen haastattelussa, miksi sisätiloissa on vedon tunne.

Korvausilman sisääntulo on haaste varsinkin vanhemmissa taloissa, joissa ilmanvaihto hoituu painovoimalla – ilma ei tule koneellisesti lämmitettynä venttiilistä, vaan virtaa hallitsemattomasti ikkunan ja ovien raoista tai seinärakenteista. Ensimmäisenä pitäisikin aina selvittää korvausilman reitit, mikä vuotaa ja miksi. Lue koko haastattelu.

 

Väärin mitoitettu, sijoitettu tai asennettu lämpöpumppu ei vastaa koviin odotuksiin

Kiinteistön lämmitysvaihtoehtona lämpöpumppujen suosio on ollut jatkuvassa kasvussa. Siirtyminen hinnaltaan edullisempaan ja ekologisempaan vaihtoehtoon kiinnostaa monia. Väärin asuntoon mitoitettu, sijoitettu, asennettu ja käytetty lämpöpumppu saattaa kuitenkin jopa aiheuttaa ongelmia kiinteistössä. “Lämpöpumppu hankitaan kiinteistöön isoilla odotuksilla ja lupauksilla säästöistä”, toteaa Tiina Strand. Lue koko tiedote.

 

Saksalaisen kauppakamarin ulkomaanverkosto suomalaisten yritysten käyttöön
Suomalaisille yrityksille avautuu uusi kanava kansainvälisille markkinoille. Saksan kauppakamarin ulkomailla sijaitsevat toimistot palvelevat jatkossa myös suomalaisia yrityksiä. Saksan ulkomaankauppakamareiden kansainvälinen verkosto kattaa 90 maata, yli 130 toimipistettä ja 2000 asiantuntijaa.
Lue lisää TEMin sivuilta ja Saksalaisen kauppakamarin sivuilta.


Kuntotutkimuksia ei pidä tilata keneltä tahansa


Rakennuslehden 20.2. julkaistussa jutussa julkisivu-urakan tehnyt urakoitsija haastettiin oikeuteen vastaamaan tekemistään vahingoista. Nopeasti paljastui, että mm. isännöitsijän rakennuksesta teettämä kuntotutkimus oli ollut puutteellinen. Ratkaisuna ongelmaan on tilaajien vaatimustason nosto: kuntotutkimuksia ei tilata keneltä tahansa, vaan alan todellisilta huippuammattilaisilta. Lue tiedote kokonaisuudessaan.

Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta.

Tutustu lausunnon sisältöön sekä liitteeseen E7-selvityksestä, johon lausunnossa viitataan. Keskitymme kommenteissa/huomioissa ilmanvaihdon paloturvallisuuteen.

World Sustainable Energy Days 2017
Järjestetään 1. – 3.3. Itävallassa. Tutustu tarkemmin.
Oletko menossa? Ota yhteys liiton viestintäsuunnittelijaan anne.valkama (at) sulvi.fi!


ASHRAEn Talvikonferenssi Las Vegasissa keräsi ennätysmäärän osallistujia
Näyttelyyn osallistui jopa 1 968 eri yritystä. Itse konferenssissa käsiteltiin mm. ”ASHRAE Yliopistoa” eli sähköistä oppimisympäristöä ja julkistettiin ASHRAE Technology Portal.  Lue koko uutinen

Osassa lähetetyissä jäsenmaksulaskuista on puutteellisia tietoja

Osassa lähetetyissä jäsenmaksulaskuista on puutteellisia tietoja, eli laskutusosoitteesta saattavat puuttua etu- ja sukunimi, tilalla jäsennumero. Posti kuljettaa laskut perille kuitenkin osoitteen mukaan, joten ei syytä huoleen. Pahoittelemme häiriötä. Pyydämme yhteydenotot jäsen- ja laskutusasioissa sähköpostitse sulvi@sulvi.fi Jäsennumerosi voit tarkistaa Talotekniikka-lehden takakannen osoitekentästä.

Kymmenes kansainvälinen BUILDAIR -konferenssi

Järjestetään 31.3. – 1.4. 2017 Hannover Congress Centrumissa. Järjestäjänä toimii Energie- und Umweltzentrum am Deister. Konferenssin yhteydessä on myös näyttely. Lisätietoja 

Jäsenkirjeessämme viikolla 6 on virhe
Vallox on LVI-suunnittelijapäivän sponsori, ei näytteilleasettaja. Pahoittelemme virhettä!

Lausuntopyyntö RTS 17:2, Sisäliikuntatilojen LVIA-suunnittelu

Lähetä kommenttisi viimeistään 24.2.2017 mennessä Jorma Railiolle, jorma.railio (at) gmail.com.
Rakennustietosäätiö RTS sr on laittanut lausunnolle ohje-ehdotuksen, joka käsittelee sisäliikuntatilojen LVIA-suunnittelua. Katso lisää lausuntopyynnöt -sivulta.

 

Vuoden putkiremontin teetti As Oy Kaarenkeiju

Osanottajien joukosta erottui karsintavaiheessa kolmen kärki ja niistä selväksi ykköseksi nousi vantaalaisen As Oy Kaarenkeijun teettämä putkiremontti. Tuomaristo antoi lisäksi kunniamaininnat lahtelaiselle As Oy Kilpikoivulle ja helsinkiläiselle As Oy Ulvilantie 10:lle.

Kaikille finalisteille tunnusomaista oli putkiremontin hyvä ennakointi ja huolella tehty suunnittelu, jonka aikana remontin edellytykset ja tekniset vaihtoehdot kartoitettiin asiantuntijoiden avulla. Remonttien laajuus ja käynnistämisaika päätettiin osakkaiden kesken perusteellisen valmistelun jälkeen. Tuomariston huomiota kiinnitti erityisesti pitkäjänteisyys putkiremontin valmistelussa ja rahoituksessa.

Tilaaja: As Oy Kaarenkeiju
Isännöitsijä: Tiina Päivinen, Louhelan Huolto Oy
Urakoitsija: Fira Palvelut Oy, työpäällikkö Mikko Hyle
Suunnittelija: Vahanen Oy, Atte Stambej
Projektijohtaja: Vahanen Oy, Atte Stambej ja Minttu Raukola.

Kunniamaininnat

Tilaaja: As Oy Kilpikoivu
Isännöitsijä: Suoma Jokinen, Etelä-Päijänteen OP-Kiinteistökeskus Oy
Urakoitsija: Picote Oy Ltd, työnjohtaja Kasimir Hytönen
Suunnittelija: LTV Virta Oy, Marko Virta
Projektinjohtaja LTV Virta Oy, Marko Virta

Tilaaja: As Oy Ulvilantie 10
Isännöitsijä: Olli Vesterinen, MAH-Isännöinti Oy
Urakoitsija: Consti Talotekniikka Oy, Kari Heinonen
Suunnittelija: Insinööritoimisto ETC Oy, Ahti Mustapuro
Projektijohtaja: Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy, Sami Koskela ja Timo Tähtivalo.

Onnea voittajille. Vuoden Putkiremontti -kilpailun järjestää Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry yhdessä Suomen LVI-liiton, LVI-TU ry:n, RT ry:n ja SKOL ry:n kanssa.

 

Väärä käyttö ja huollon laiminlyönnit ilmenevät sisäilman heikkona laatuna
Helsingin Sanomien 1.2. julkaistussa jutussa kerrotaan massiivipuisen ja painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetun rakennuksen rakentamisprojektista.

Suomen LVI-liitto toteaa, että vallitsevien käytäntöjen ja toimintamallien kyseenalaistaminen on hyvä asia, koska se mahdollistaa kehityksen.

Valitettavan usein kuitenkin sorrutaan pitämään yksittäistä asiaa syyllisenä. Helsingin Sanomien kirjoituksessa syylliseksi on nostettu koneellinen ilmanvaihto ilman varsinaisia todisteita. Teknisen ratkaisun, kuten koneellisen ilmanvaihdon väärä käyttö ja huollon laiminlyönnit ovat niitä, jotka aiheuttavat ongelmia ja ilmenevät sisäilman heikkona laatuna ja jopa ihmisten sairastumisina.

Lämpöpumppuohjeisto päivitetään
RT- ja LVI-ohjekortit korvataan yleisohjekortilla, jossa käydään läpi kaikki eri lämpöpumpputekniikat. Lue lisää.


Tehotuuletus ennen käyttöönottoa on suositeltava lisä
Ylen uutisessa 31.1. kerrotaan kuinka kosteutta ja haihtuvia yhdisteitä poistetaan kajaanilaisesta monitoimitalosta tuulettamalla sitä useita kuukausia ennen käyttöönottoa.

Suomen LVI-liitto toteaa, että ilmanvaihdon tehostettu käyttö ensimmäisen vuoden aikana on vallitseva käytäntö, josta on myös pidettävä kiinni ja tehotuuletus jo ennen käyttöönottoa on siihen erittäin pätevä lisä.

Ympäristöministeriön asetusluonnos rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta on parhaillaan kierroksella ja kokoamme jäsenemme kommentteja 20.2. saakka. Katso tarkemmin. Myös sisäilmastoluokitus on päivitettävänä, tutustu tarkemmin Sisäilmayhdistyksen sivuilta.

 

Energiahukka haukkaa jopa 30 % taloyhtiösi energiasta – vielä ehdit hukkajahtiin
Ympäristöministeriön johdolla käynnistyi syksyllä 2016 energiatehokkuuskampanja ”Energiahukkajahti”, jossa Suomen taloyhtiöt haastettiin toteuttamaan yksinkertaisia keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi. Hukkajahtiin liitytään osoitteessa www.energiahukka.fi, josta taloyhtiö saa käyttöönsä maksuttomat asiantuntijaohjeet.

 

ASHRAE hakee esiintyjiä Building Performance Analysis konferenssiin
sekä ryhmiä vuosittaiseen LowDown Showdown -mallinnuskilpailuun.
Konferenssi järjestetään 27. – 29. syyskuuta Atlantassa.
Lisätietoja konferenssista, ehdotukset esityksistä tai mallinnuskilpailuun rekisteröityminen.

 

Säätiö LVY sr apurahat anottavissa
Apurahaa voi anoa LVI-talotekniikkaan liittyvään tutkimukseen väitöskirjan, diplomityön tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemistä varten. Tutkimuksella tulee olla merkitystä LVI-talotekniikan koulutukseen tai käytännön suunnittelu- ja toteutusratkaisujen uudistamiseen. Apurahaa voi ainoa myös alan toiminnan kehittämiseen.

Apurahaa anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka sisältää projektisuunnitelman, aikataulun ja haettavan apurahan määrän sekä opettajan lausunnon, ks. tarkemmin saatiolvy.sulvi.fi/. Hakemuksille ei ole erikseen määriteltyä ajankohtaa, eli apurahahakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Lisätietoja sähköpostitse sulvi(at)sulvi.fi.

 

Jäsenliitteen ilme uudistui
Talotekniikka-lehden välissä ilmestyvä Suomen LVI-liiton jäsenille suunnattu liite sai uuden ilmeen. Vihreästä väristä luovuttiin ja uusi liite on sinisen, valkoisen ja harmaan sävyissä. Klikkaa ja lue jäsenliite. Palautetta uudesta ilmeestä otetaan mieluusti vastaan anne.valkama (at) sulvi.fi.

 

Rakennustuoteinfo.fi – kannattaa tutustua
Kompakti tietopaketti rakennustuotteiden CE-merkinnästä ja kansallisista hyväksyntämenettelyistä. Ylläpitäjänä rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena Suomessa toimiva Tukes.
Linkki sivustoon löytyy myös SuLVIn sivuilta – Ajankohtaista – linkit.

 

Uusi opas: Kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu kaukolämmitetyssä rakennuksessa – malleja ja hyviä käytäntöjä
Oppaassa on yleisiä ohjeita ja malleja kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun. Opas on suunnattu LVI-suunnittelijoille. Oppaassa esitetyt asiat on valittu perustuen yleisimmin vastaan tulleisiin asioihin liittyen asuinkerrostalojen kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppaan on laatinut Energiateollisuus ry.
Opas löytyy myös SuLVIn sivuilta – Ajankohtaista – linkit.

 

VTT Expert Services Oy pyytää kommentteja päivitettyihin PILP-oppaaseen ja -laskimeen
Lähetä kommenttisi viimeistään 10.2.2017 mennessä Jorma Railiolle, jorma.railio (at) gmail.com. PILP-opas käsittelee ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen laskemista poistoilmalämpöpumpulle ja käyttämistä rakennuksen lämpöhäviön vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 2017 mukaisesti. Lue lisää.

 

World Sustainable Energy Days 2017 järjestetään 1. – 3.3. Itävallassa.
Yhteensä kahdeksan konferenssia, kolme työpajaa. Aiheina teknologiat, käytännöt ja markkinat. Tutustu konferenssin ohjelmaan.

 

ASHRAE on julkaissut käsikirjan ”Standard 62.1-2016, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ”. Ohjeistus sisältää taulukoita, kuvia ja esimerkkejä mm. rakennusten ilmastoinnin suunnitteluun ja asennukseen. ASHRAEn jäsenliittojen jäsenille käsikirjan hinta on 80 dollaria, muille 95 dollaria. Lisätietoja.

 

Ilmoittautuminen FINVAC CE-seminaariin päättyy 11.1.
Aiheina muun muassa rakennusten energiatehokkuuden EPB-standardipaketti, rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa, EU-säännösten valvonta Suomessa ja Tukesin neuvontatoiminta, rakennustuotteiden EU vaatimusten toteutumisen osoittaminen, sekä ekosuunnittelun huomioonottaminen valmistuksessa, myynnissä ja LVI-suunnittelussa. Tilaisuus on maksuton. Lue lisää ja ilmoittaudu.


business-man-1002781_640

Tammikuu on aina toimistolle ruuhka-aikaa, joten pyydämme kaikki jäsen- ja laskutusasioihin liittyvät yhteydenotot sähköpostitse: sulvi@sulvi.fi  Vastaamme niin pian kuin vain mahdollista.

 

 

 

FISEn siirtomenettely poistui, MRL:n siirtymäsäännös ei
Lain MRL 41/2014 mukaisia pätevyyksiä haetaan jatkossa uusina pätevyyksinä. FISEn maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisissa pätevyyksissä käytössä ollut siirtomenettely poistui vuoden vaihtuessa. Siirtomenettely tarkoitti voimassa olevan pätevyyden siirtämistä uuden lain mukaiseksi. Lue lisää.

 

Talonrakennushankkeen kulku. Riskien- ja laadunhallinta
Rakennustietosäätiö RTS sr pyytää lausuntoa rakennushankkeen riskien- ja laadunhallintaa käsittelevästä ohje-ehdotuksesta. Ohje käsittelee riskien- ja laadunhallinnan tavoitteita ja menettelyjä hankkeen eri osapuolten näkökulmasta. Lähetä kommenttisi viimeistään 23.1.2017 mennessä Jorma Railiolle, jorma.railio (at) gmail.com.
Tutustu tarkemmin ohje-ehdotukseen.

 

Ilmansuodattimien luokitus muuttuu
Ilmansuodattimien uusi kansainvälinen luokitus muuttaa suodattimien valinnan täydellisesti. Ilmansuodattimia koskeva testaus- ja luokitusstandardi SFS-EN 779 korvautuu uudella SFS-EN ISO 16890 -standardisarjalla, jossa lähtökohtana on yhdistää amerikkalainen ASHRAE 52.2 sekä nykyisin Suomessa käytössä oleva eurooppalainen SFS-EN 779 -standardi. Lue lisää.

 

ASHRAE ja Air Distribution Institute (ADI) julkaisivat uuden laskurin kanavien mitoitukseen. Työkalu pohjautuu ASHRAEn tutkimusprojektiin 1333,  HVAC Duct Efficiency Measures. Työkalussa on sekä tuuma-pauna yksiköt että kansainväliset mittayksiköt (SI). Työkalun hinta on 34 dollaria ASHRAEn jäsenliittojen jäsenille, muille 40 dollaria. Lue lisää.

 

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Lue lisää.


Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Lue lisää.

 

Yhteydenotot jäsen- ja laskutusasioissa sähköpostitse
Vuoden 2017 jäsenlaskut lähtevät tammikuussa, joten päivitä yhteystietosi ajan tasalle! Tammikuu on aina toimistolle ruuhka-aikaa, joten pyydämme kaikki yhteydenotot sähköpostitse: sulvi@sulvi.fi Vastaamme niin pian kuin vain mahdollista.

 

Suomen LVI-liitto SuLVI toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille jäsenyhdistyksilleen ja jäsenille, yhteistoimintajäsenille ja yhteistyökumppaneille!

joulutoivotus_1_original-2

 

Rakennustietosäätiön lausuntopyyntö suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkisia hankintoja käsittelevistä ohje-ehdotuksista.
Pyydämme kannanottoja 11.1.2017 mennessä Jorma Railiolle, jorma.railio (at) gmail.com. Tutustu tarkemmin aineistoon.
Julkaistu 19.12.2016

 

Viime hetket ilmoittautua mukaan ISH-matkalle
ISH-messut kutsuvat! – Maailman suurimmaksi talo- ja energiatekniikan ammattitapahtumaksi luonnehdittu ISH järjestetään Frankfurtissa 14.-18.3.2017. SuLVIn kautta pääset messuille mukavan yhteismatkan merkeissä. Ilmoittaudu 16.12. mennessä! Lisätiedot matkasta.

 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta lausunnolle
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten rakenteellisesta paloturvallisuudesta. Asetus korvaa nykyisen Rakentamismääräyskokoelman osan E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet. Lue luonnoksesta tarkemmin. Pyydämme kannanottoja 1.2.2017 mennessä Jorma Railiolle, jorma.railio (at) gmail.com.
Julkaistu 14.12.2016.

Osallistu tietomallikyselyyn!
LVI-suunnittelija Johanna Lankinen tekee ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) opinnäytetyötä talotekniikan tietomallien suunnittelumenetelmien kehittämisestä ja mallien käytöstä työmaalla. Kyselyn koonti julkaistaan Granlund Oy:n verkkosivuilla ja buildingSMART Finland:n Talotekniikka-blogissa. Vastaa kyselyyn täällä.
Julkaistu 13.12.2016.

Euroopan komissio julkisti kauan odotetun ”Clean Energy for All Europeans”-paketin, joka sisältää laajan joukon lainsäädäntöehdotuksia ja ehdotuksen tarkistetusta rakennusten energiatehokkuudesta. Tutustu tarkemmin REHVAn 30.11.2016 tiedotteeseen.

wp_20161129_11_46_39_pro

Tuomo Niemelälle Säätiö L.V.Y.:n tunnustuspalkinto
Tuomo Niemelälle myönnettiin tänään Säätiö L.V.Y.:n tunnustuspalkinto (1 000 €) hänen menestyksestään REHVAn opiskelijakilpailussa 2016 ja ansioistaan soveltaa akateemista tutkimusta kehittämällä rakennusten energiatehokkaiden ratkaisujen valintamenettelyä käytännön suunnittelutyöhön.  Julkaistu 29.11.2016

 


IEA Heat Pump Conference 2017
Tilaisuuteen on vahvistettu uusia puhujia. Micheal Taylor IRENAsta (International Renewable Energy Agency), professori Hans-Martin Henning Fraunhofer ISEstä ja professori Kensuke Fukushi ovat vahvistaneet puheenvuoronsa. Lue lisää tapahtumasta.

 

sulvin-suunnittelija-banneri

SULVI KOKOAA SUUNNITTELIJAT YHTEEN 23.3.2017 VANTAALLE
LVI-suunnittelijat saavat viimein oman tapahtumansa, jossa tavata kollegoita, viranomaisia ja muita LVI-alan ammattilaisia. SuLVIn Suunnittelijapäivään kuuluu ajankohtaisen seminaariohjelman lisäksi mielenkiintoinen tuotenäyttely ja yhteinen cocktailtilaisuus päivän päätteeksi. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu ennakkohintaan ennen 26.1.2017.

RAKENNUSVALVONNAN AJANKOHTAISSEMINAARI 12.12.2016

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat järjestävät maksuttoman iltapäiväseminaarin rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijoille Savoy-teatterissa. Tilaisuuden yhteistyökumppanina on Helen Oy. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

 

ce-seminaari-finvac

Tervetuloa FINVACin ajankohtaisseminaariin!

Tilaisuus on maksuton.
Ilmoittaudu viimeistään 11.1.2017 mennessä.
Tutustu tarkemmin ohjelmaan.

 

Osallistu lämpöpumppualan huippuseminaariin!
Mukana myös näyttely ja kamariooppera ”Maamme Energia”
29.11.2016 klo 8.30-16 Heurekassa
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

ASHRAE Asuinrakennusten energiatehokas suunnittelu

ASHRAE/IES Standardia 90.2-2007R, ”Energy Efficient Design of Low-Rise Residential Buildings “ Saa kommentoida 19.12. saakka. Lisätietoja.
Tavoitteena on työstää joustava työkalu jonka avulla on mahdollista saavuttaa 50 prosenttia energiatehokkaampi ratkaisu kuin vuoden 2006 International Energy Conservation Code -pohjalla.

ISH-messut kutsuvat! Huom! korjattu päivämäärä 14.3.
Maailman suurimmaksi talo- ja energiatekniikan ammattitapahtumaksi luonnehdittu ISH järjestetään Frankfurtissa 14.-18.3.2017. SuLVIn kautta pääset messuille mukavan yhteismatkan merkeissä. Ilmoittaudu 16.12. mennessä! Lisätiedot matkasta.

 

Eureka 2016 Hollannissa

EPEE and EVIA järjestävät 13.12.2016 Haagissa, Hollannissa ensimmäisen kerran “EUREKA 2016: Heating, Cooling & Ventilation: Sustainable technologies for a better life” -tapahtuman.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja puhujiinIlmoittaudu.

 

ASHRAE Winter Conference Las Vegas Convention Centerissä 28.1. – 1.2.2017

Ilmastonmuutos pakottaa miettimään LVI- ja kylmäainealaa uudesta näkökulmasta. ASHRAEn 2017 talvikonferenssin työpajat käsittelevätkin mm. matalan GWP:n kylmäaineita, energiatehokkuutta ja sisäilman laatua teknisissä tiloissa.

Ilmoittaudu konferenssiin.

Lisätietoja.

ASHRAE ja IES julkaisivat 2016 Energiatehokkuusstandardin.
ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2016 ”Energy Efficiency Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings” sisältää 125 lisäystä verraten 2013 standardiin. Tavoitteena on ollut yhteinen standardi, joka säästää energiaa, on teknisesti mahdollista ja kustannustehokasta. Ohjeen kustannus on 119 dollaria jäsenille, muille 140 dollaria. Tilaukset ASHRAEn kirjakaupasta. Keskeisimmät muutokset ASHRAEn uutisesta.
Julkaistu 28.10.20016

REHVA palkitsee vuosittain opiskelijatyön tai -työt. Osallistua voivat edustajat kaikista jäsenmaista. Tutustu kilpailun sääntöihin ja työohjeeseen. Ehdotukset Suomen edustajiksi täytyy lähettää FINVACin hallitukselle 27.11.2016 mennessä siru.lonnqvist @ finvac.org.
Julkaistu 25.10.2016

LVI-Treffien 2016 alustukset löytyvät LVI-TU:n sivuilta ja myös SuLVIn sivujen kautta. LVI-Treffien isäntinä toimivat LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU, Talotekniikkateollisuus, SuLVI, VSF sekä Ahlsell, LVI-Dahl ja Onninen.
Kiitos kaikille osallistuneille!
Julkaistu 18.10.2016

Anne Valkama SuLVIn viestintäsuunnittelijaksi
SuLVIn viestintäsuunnittelijana aloitti 13.10.2016 tradenomi Anne Valkama. Annen voit tavata huomenna perjantaina FinnBuild-messuilla osastollamme 6c64. Tervetuloa Anne!
Julkaistu 13.10.2016

FinnBuild alkaa huomenna, tule tapaamaan meitä osastollemme 6c64
Löydät meidät Talotekniikkateollisuuden yhteisosastolta, katsomaan miten käy Tatelta rock’n’roll. Torstaina jatkoaika klo 19:ään! Rekisteröidy Finnbuildin kävijäksi täältä. Julkaistu 11.10.2016

Nyt on aika kommentoida asetusluonnoksia! – Lausuntopyyntö luonnoksista ympäristöministeriön asetuksiksi ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi – uuden rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto, energiatehokkuus ja energiamuotojen kertoimet
Kommentteja voi laittaa myös SuLVIn kautta, http://www.sulvi.fi/lausunnot/
Julkaistu 7.10.2016

suomalainen_kaukolampo_kansi_2015Suomalainen kaukolämpö -kirja hankittavissa SuLVIn verkkokaupasta. Tämä kaukolämmityksen oppikirja on tarkoitettu suomalaisen kaukolämpöopetuksen tueksi ja kaukolämpöalalla työskenteleville alan perusteokseksi.

Tilaa heti!

 

 

UUSI ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (IV) kuntotutkijan pätevyys
LVI-alan kuntotutkijoiden pätevyydet täydentyvät ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkijan pätevyydellä.

Uudessa IV-kuntotutkijan pätevyydessä edellytyksenä on IV-kuntotutkijan pätevyyskoulutuksen suorittaminen. Lue lisää osaamisvaatimuksista ja pätevyyden hakumenettelystä. Ensimmäinen tentti marraskuussa. 
Julkaistu 2.10.2016

Muutoksia korjaus- ja energia-avustuksiin
Uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista tulee voimaan 1.1.2017, jolloin korjausavustusten käsittely siirtyy kunnilta kokonaan ARAan. Energia-avustuksia ei enää myönnetä. Lisätietoa ARAn tiedotteesta. 
J
ulkaistu 29.9.2016

ISH-messut kutsuvat! Huom! korjattu päivämäärä 14.3.
Maailman suurimmaksi talo- ja energiatekniikan ammattitapahtumaksi luonnehdittu ISH järjestetään Frankfurtissa 14.-18.3.2017. SuLVIn kautta pääset messuille mukavan yhteismatkan merkeissä. Lisätiedot matkasta.
Julkaistu 28.9.2016

LVI-alan historiakooste päivitetty

Historiikkiin on tehty lukuisia täsmennyksiä, lisätty kymmenkunta kuvaa, uusittu anekdootit sekä lisätty osat: Vuosikymmenten suuret teemat ja Kaiken maailman keksinnöt ja kehitelmät. Historiakooste 2016  eli ”Kun Isoisä Fläktilta pajatuhottimen osti” löytyy kotisivujemme julkaisut-osiosta.
Julkaistu 27.9.2016

FISE-pätevyyden siirtoa haettava vuoden 2016 loppuun mennessä
FISE on uudistanut kaikki suoraan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat suunnittelu- ja työnjohtopätevyytensä. Päivitetyt pätevyydet perustuvat 1.9.2014 voimaan astuneeseen lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja sitä tukeviin asetuksiin ja ohjeisiin. Rakentamismääräyskokoelman mukaisia pätevyyksiä ei enää todeta eikä uusita. Voimassaoleva pätevyys voidaan siirtää tämän yhteen uuteen, pätevyysvaatimuksiltaan samantasoiseen luokkaan. Siirtoa on haettava vuoden loppuun mennessä.  Lue lisää pätevyyden siirtomenettelystä.
Julkaistu 23.9.2016

wp_20160920_09_01_03_pro wp_20160920_14_11_33_pro
Rakennusten energiaseminaarissa 2016 tulevien säädösten vaikutukset laitettiin suurennuslasin alle.
Finlandia-talossa 20.9.2016 järjestettyyn seminaariin osallistui yli 600 rakennusten energia-alan asiantuntijaa. Esitykset löydät FiNVACin sivuilta.
Jorma Railio on koostanut yhteen myös seminaarin kohokohdat. Lue tästä.   
Kiitämme myös yhteistyökumppaneitamme ja näyttelyyn osallistuneita yrityksiä. 
Seuraava Rakennusten energiaseminaari 2017 järjestetään 4.10.2017. Merkkaa jo kalenteriin!
Julkaistu 21.9.2016

SuLVI etsii uutta viestintäsuunnittelijaa
Etsimme joukkoomme uutta viestinnän osaajaa nykyisen viestintäsuunnittelijamme siirtyessä toiseen yritykseen. Tunnetko sopivan henkilön? Lisätietoa tehtävästä ja hakuohjeet
Julkaistu 13.9.2016

energiahukka_tiiserikalvo-syyskuu-2016

Tiesitkö, että Energiahukka haukkaa jopa 30 prosenttia sinunkin taloyhtiösi energiasta. On aika pistää toimeksi.

Ympäristöministeriön johdolla käynnistyy hukkajahti, jossa taloyhtiöt ympäri Suomen toteuttavat yksinkertaisia ja helppoja keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi. Hukkajahtiin voi liittyä 3.10. alkaen osoitteessa www.energiahukka.fi, josta tulee löytymään juuri sinun taloyhtiöllesi räätälöidyt ohjeet energiatehokkaan kiinteistönpidon polulle. Lopeta Energiahukan ruokkiminen ja liity hukkajahtiin!

Voit jo nyt seurata Energiahukkaa Twitterissä.
Julkaistu 14.9.2016

Tiesitkö, että REHVAn uutisia voit seurata myös LinkedIn:ssä? 
LinkedIn:stä löytyy REHVA Energy group -keskusteluryhmä, johon voit liittyä. Ryhmä tarjoaa tietoa energiatehokkuudesta ja ajankohtaisesta eurooppalaisesta säännöksistä.
Julkaistu 12.9.2016 

Energiansäästöviikko lähestyy – ilmoittautukaa mukaan!

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietetään 10.–16. lokakuuta. Yli sata yritystä ja yhteisöä on ilmoittautunut mukaan edistämään energian ja materiaalien kestävää käyttöä – myös SuLVI. Haastamme muutkin mukaan, lisätietoa tapahtumasivuilta
Julkaistu 12.9.2016

LVI-golfin SM-kilpailun tulokset
LVI-golfin SM-kilpailut 2016 kisattiin Lappajärvellä. Tutustu tuloksiin ja kilpailukertomukseen tästä.
Julkaistu 7.9.2016


EUROVENTSUMMIT -seminaariin ilmoittautuminen on päättymässä. 
EUROVENTSUMMIT järjestetään 27.-30.9.2016 Krakovassa. Lisätietoa tapahtumasivustolta. Muita kansainvälisiä uutisia ja tapatumia löydät kansainvälisyys-välilehdeltämme.
Julkaistu 7.9.2016

FISEssä on tähän mennessä todettu MRL-muutoksen mukaisia uusia suunnittelijapätevyyksiä 974 ja työnjohtajapätevyyksiä 312
FISE julkaisi tiedotteen uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten pätevyksien määrästä ja hausta. Hyvää tietoa erityisesti pätevöityneille tai sitä suunnitteleville.
Julkaistu 31.8.2016 

RESlogo2016_rgb
Ilmoittauduithan jo Rakennusten energiaseminaariin 2016?
Ilmoittautua voit vielä 9.9.2016 saakka. Tutustu kiinnostavaan ohjelmaan. Mukana myös teeman mukainen näyttely. Toimi heti ja varaa paikkasi huippuseminaarista. Seminaarin toteuttaa FINVAC yhdessä SuLVIn, VSF:n ja SIY:n kanssa.
Julkaistu 29.8.2016

Saimaan LVI-yhdistys juhlisti 50-vuotistaivaltaan
SaLVIn 50-vuotisjuhlia vietettiin riemukkaasti risteillen Saimaalla perjantaina    26.8.2016. Vielä kerran lämpimät onnittelut vireälle, dynaamiselle ja nuorekkaalle SaLVIlle! Irma Welling esitteli koostamansa 50-vuotishistoriikin. Aika moni toiminnassa mukana olleista toimihenkilöistä oli paikalla. Ikimuistoisia tapahtumia vuosien varrelta kerrottiin. Yhteislaulut raikasivat ja myös LVI-marssi palautettiin mieliin. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
Julkaistu 28.8.2016

Kultainen kypärä 2016 -työturvallisuuskilpailu on käynnistynyt!
Voit osallistua millä tahansa LVI-alaan liittyvällä työturvallisuustoimenpiteellä tai ilmiantaa muiden työturvallisuustekoja. Lisätietoa ja osallistumisohjeet löydät täältä.  

SuLVIn hotorautaneuvosten kesätapahtuma 19.-21.8.2016 Mikkelissä. Lue Jorma Railion kertomus kesätapahtumasta

LVI-golfin SM-kilpailuun lisää osallistujapaikkoja!
Vuotuiset LVI-golfin SM-kilpailut järjestettiin tänä vuonna pohjanmaan Lappajärvellä 2.9.2016. Tulokset löytyvät täältä.
Yleistä tietoa kilpailusta.
Tutustu kisapaikkaan
Majoitusvaihtoehdot
Julkaistu 15.8.2016

SuLVI mukana FinnBuildissa (osasto 6c64)

FISEn pätevyyksiin vaativuusluokkajakoja V/V+ ja T/T+
PKS-RAVAn KVV- ja IV-työnjohtajan tulkintaohjeessa 17-122e02 tavanomainen vaativuusluokka on jaettu alaryhmiin T ja T+. Tällä on haluttu mahdollistaa pitkän työkokemuksen omaavien LVI-työteknikoiden tai erikoisammattitutkinnon (EAT) suorittaneiden toimiminen tavanomaisissa kerrostalokohteissa. FISE ottaa myös tämän jaon käyttöön seuraavissa pätevyyksissä:

  • ilmanvaihtolaitteiston (IV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja
  • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) rakentamisesta vastaava työnjohtaja

FISE tiedottaa elokuussa menettelytavasta pätevyyden toteamiseksi V+ tai T+ ryhmiin.
Lue koko tiedote tästä. Tutustu myös FISEn uudistettuihin sivuihin.
Julkaistu 1.7.2016

Lue lisää…

Yhteystiedot

Sitratori 5
00420 HELSINKI

puh. (09) 566 0090
email: sulvi(at)sulvi.fi
etunimi.sukunimi@sulvi.fi

<< Touko 2017 >>
mtktpls
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

    Koulutuskalenteri »