Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Olemme LVI-alan yhteistyö- ja koulutusjärjestö, jonka tarkoituksena on huolehtia jäsentemme ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja verkostoitumisesta sekä ottaa kantaa alan kehittymiseen. Lisäksi vastaamme kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien toteamisesta.

Liittoon kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 4 500 henkilöjäsentä. Kun liityt jäseneksemme, liityt siis paikalliseen jäsenyhdistykseen, jonka kautta olet Suomen LVI-liiton jäsen.

LIITY JÄSENEKSEMME!

Jäsenyhdistyksen jäsenenä tutustut oman alueen ammattilaisiin ja liiton kautta tulevat tutuksi koko Suomen alan kärkitekijät.

Jäsenyhdistysten keskusjärjestö

Liiton tarkoituksena on toimia rekisteröityjen lämpö-, vesi- ja ilmastointiteknisten yhdistysten ja LVI-alaan liittyvien sidosryhmien perustamien jäsenyhdistysten keskusjärjestönä ja edistää alan kehitystä maassamme. 

Liiton jäsenyhdistykseksi voi liittyä vähintään viidentoista edellä mainitulla toimialalla toimivan henkilön perustama rekisteröity aatteellinen yhdistys, joka on puoluepolitiikasta riippumaton ja toimii liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Koulutus ja pätevyyksien toteaminen

Järjestämme kaikille avoimia alan täydennyskoulutuksia yksin ja yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Kurssit ovat jäsenillemme edullisempia.

FISE Oy on kattava ja aktiivinen henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia. Suomen LVI-liitto järjestää tentit ja toteaa FISE Oy:n sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien toteamisesta. SuLVI toteaa itse Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan, IV-mittauksen ja Pienpuhdistamohuoltajan henkilöpätevyyksiä.

Yhteistoimintajäsenet

Tue toimintaamme liittymällä yhteistoimintajäseneksi!
Yhteistoimintajäsenten avulla edistämme LVI-alan koulutusta ja tiedotusta.

Yhteistoimintajäsenten logot ovat esillä tapahtumissamme, verkkosivuillamme sekä Talotekniikka-lehden jäsenliitteessä. Yhteistoimintajäsenet voivat myös hyödyntää omassa viestinnässään SuLVIn yhteistoimintajäsenille suunniteltua logoa. Lue lisää yhteistoimintajäsenyydestä.

Kansainväliset yhteydet

Liiton kansainväliset yhteydet on kanavoitu pääosin FINVACin kautta, joka on SuLVIn, VSF:n, LIVIn ja SIYn yhteistyöyhdistys. Teemme yhteistyötä myös virolaisen LVI-järjestön EKVÜn kanssa.

Liitto on FINVACin kautta kansainvälisten järjestöjen SCANVACin, REHVAn ja ASHRAEn jäsen. Seuraamme kansainvälisen kehityksen vaikutuksia kotimaassa ja arvioimme niitä teknisestä näkökulmasta.

REHVA sanakirja on saatavina myös mobiilisovelluksena. Voit ladata sen  App Store tai Google Play:sta.

Talotekniikka-lehti

Liitto tarjoaa jäsenetuna Talotekniikka-lehden, joka on alan tärkein ammattilehti. Lehdessä on myös Suomen LVI-liiton omat jäsensivut. Lehti tarjoaa kattavan tietopaketin koko talotekniseen maailmaan käsittäen kaikki keskeiset toimialat: lämpö, vesi, ilma, kylmä, automaatio ja sähkö. Lehti tarjoaa joka numerossaan tietoa ajankohtaisista asioista, teknisistä ratkaisuista, alan näkymistä, kehityksestä ja uusista tuotteista sekä yrityksistä ja ihmisistä.