Hankkeet ja projektit

SuLVI tekee jatkuvasti yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Yksi yhteistyön muoto on hanketoiminta, jossa SuLVI pääsee tuomaan esille näkemyksiään esim. tulevaan lainsäädäntöön sekä alaa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin.

Viime vuonna SuLVI oli mukana kahdessa rakennusalaan vaikuttavassa hankkeessa: D2- ja E7-ohjeiden uusinnassa. Tietoa ja materiaalia molemmista päivitetään Hankkeiden ja projektien aineistot -sivulle.

Molemmista hankkeista lisätietoja saa Jorma Railiolta (jorma.railio@gmail.com) sekä jälkimmäisestä myös Olli Seppäseltä (oseppanen@rehva.com).

Vuonna 2015 käynnistyy IV-kuntotutkimushankkeen jatkohanke.

ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN JA LAITTEIDEN KUNTOTUTKIMUSMENETTELY-jatkoHANKE

Vuoden 2013 lopulla valmistunut IV-kuntotutkimushanke saa jatkoa. Edellisessä hankkeessa kehitettiin yhteistyökumppanien kanssa ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettely (IV-kuntotutkimus). Jatkohankkeessa pilotoidaan ja kehitetään nykyisiä ohjeita.

Kiinteistöjen omistajilta toivotaan ehdotuksia kohteiksi, joissa IV-kuntotutkimusta voitaisiin pilotoida. Kehitystyössä on tarkoitus laatia kohteisiin IV-kuntotutkimukset, joiden tuloksena on konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Pilotoinnin tuloksia käytetään aiemmin laadittujen ohjeiden kehittämiseen ja pilotoinnin yhteydessä syntynyttä materiaalia käytetään IV-kuntotutkijoiden kouluttamisessa.

Samalla etsitään myös potentiaalisia IV-kuntotutkijoita hankkeisiin ja toivommekin tarjokkaita tähän tarkoitukseen. Työhön valitut kuntotutkijat kutsutaan perehdytystilaisuuteen. Projektin, tilaajien ja kuntotutkijoiden kesken sovitaan työn aikataulu ja korvaukset ym. IV-kuntotutkijoiksi haluavat voivat myös ehdottaa sopivia asiakkaita ja kohteita. Otamme mielellämme vastaan myös kiinteistöjen omistajien vinkkejä ja toivomuksia tekijöistä.

Tilaajien odotetaan maksavan työn kustannukset projektille/SuLVIlle, mutta osa rahoituksesta voi tapauskohtaisesti tulla myös projektin budjetista. SuLVI maksaa IV-kuntotutkijan palkkion. Palkkiot neuvotellaan kohdekohtaisesti.

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä mahdollisimman pikaisesti projektin vetäjään, Markku Rantamaan, Rantama Consulting, markku.rantama@rantama.fi.

Aiemman hankkeen aineistoihin voi tutustua täällä, jonne ladataan uutta aineistoa sitä mukaa, kuin sitä syntyy.

Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus – E7-ohjeiden uusiminen

E7-hanke on ympäristöministeriön käynnistämä ja sen keskeisenä tavoitteena on tuottaa ilmanvaihdon paloturvallisuutta käsittelevä kokonaisuus, jossa kuvataan E7:n ja SuLVIn julkaiseman E7-oppaan asiasisältöä päivitettynä ja lisättynä korjausrakentamista koskevalla perusaineistolla. 

Kolmannen workshopin kalvoesitykset ovat nyt aineistosivulla. Hankkeen loppuseminaari pidetään 21.1.2015 klo 12-16 ympäristöministeriössä. Tilaisuuden ohjelma löytyy täältä. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä 13.1.2015 mennessä.

Linkki hankkeen aineistoihin: klikkaa tästä

D2-uusintatarveselvitys

Myös D2-hankkeen käynnistäjänä on ympäristöministeriö. Hankkeessa pyritään määrittelemään mm. rakennusten sisäilmaa ja ilmanvaihtoa koskevan ministeriön asetuksen ja ohjeiden uusimistarpeita. Hankkeen ensimmäinen workshop-tilaisuus pidettiin 12.6.2014 Hankkeen toinen asiantuntijakysely toteutettiin syksyllä 2014, toinen workshop pidettiin 10.9.2014.

Linkki hankkeen aineistoihin: klikkaa tästä

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettely-hanke

Linkki työryhmien työsivustolle: klikkaa tästä (vaatii salasanan)
Linkki ohjeistoihin: klikkaa tästä

SuLVI on toteuttanut yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn (IV-kuntotutkimus) kehittämisen. Ympäristöministeriö on ollut hankkeen päärahoittaja, muu rahoitus on säätiörahoitusta ja SuLVIn omaa panosta.

IV-kuntotutkimukselle on tarvetta, jos:

  • rakennuksen ikä ja kuluminen edellyttävät perusteellisempia korjauksia tai tilojen käyttötarkoitus on muuttumassa
  • rakennuksessa on havaittu sisäilmaongelmia, joilla on todennäköisesti yhteys ilmastointijärjestelmän toimintaan
  • energiatehokkuuteen haetaan parannuksia ja IV-tekniikka on merkittävässä roolissa energiankäytössä

Näiltä sivuilta löytyvät projektin tulosseminaarin 19.12.2013 sekä aikaisempien seminaarien esitykset sekä kaikki laaditut ohjeet, nyt vielä luonnosversioina. Viimeistelytyö jatkuu alkuvuonna 2014, ja ohjeita ja raporttimalleja päivitetään sivustolla työn edetessä.

Hankkeen tulosseminaari, Ilmastointijärjestelmät kuntoon II, järjestettiin 19.12.2013. Esitykset olivat:

Tilaisuuden avaus - Pekka Kalliomäki

Kuntotutkimusmenettely ja sen tavoitteet - Markku Rantama

Kaikki kaatopaikalle vai saadaanko kuntoon? Järjestelmien yleisarviointi kuntotutkimuksessa - Harri Ripatti

Liikkuuko ilma lainkaan? Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus - Petri Pylsy

Kommentit asuinrakennusten pilotointikohteista - Martti Pennanen

Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet kuntotutkimuksen yhteydessä - Mikko Saari ja Petri Kukkonen

Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet - Mikko Keitaanranta

Mittaus- ja säätölaitteet - Ismo Marin

Toimitilarakennusten pilotoinnin tuloksia – Marko Björkroth

Tilaajan odotukset - Sari Hilden

Hankkeeseen liittyen järjestettiin 5.3.2013 Ilmastointijärjestelmät kuntoon! -seminaari, jossa tarkasteltiin työn tähänastisia tuloksia.

Esitykset luettavissa täällä:

Hankkeen alkuvaiheessa järjestettiin työpajatilaisuus ympäristöministeriössä 28.2.2012 . Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta.

Tilaisuuden esitykset:

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen  - Markku Rantama

Eurooppalaiset normit ja säädökset – Jorma Railio

Ilmanvaihtojärjestelmien kunto, terveysnäkökohdat – Kari Reijula

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen – Martti Pennanen

Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen – Sari Rautio-Laine

Lisätietoja koko projektista antavat

Markku Rantama, p.050 505 2990, markku.rantama@rantama.fi
Hannu
Sipilä, p. 040 556 0048, hannu.sipila@sulvi.fi

 


 

LVI-TEKNIIKAN KOULUTUSMATERIAALISELVITYS

SuLVI ry teki selvityksen talotekniikan korkeakouluopetuksessa käytettävästä opetusmateriaalista ja sen kehittämistarpeista. Työtä rahoittivat Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Rakennustuotteiden Laatu Säätiö. Selvitystyön suoritti Markku Rantama, Rantama Consulting taustatukenaan SuLVIn koulutustoimikunta ja toimihenkilöt. Selvityksen raportti on ladattavissa ohessa, samoin kuin sen liitteenä oleva opettajille kohdistetun kyselyn yhteenvetoraportti erillisenä tiedostona.

Raportti
LVI-materiaalikartoituksen yhteenveto

Yhteystiedot

Sitratori 5
00420 HELSINKI

puh. (09) 566 0090
faksi (09) 566 00956
e-mail: sulvi@sulvi.fi
etunimi.sukunimi@sulvi.fi

<< Tammikuu 2015 >>
mtktpls
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

    Koulutuskalenteri »