Pätevyydet

FISE-pätevyysjärjestelmä

FISE Oy on henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia. SuLVI toimii FISEn sihteerijärjestönä alla lueteltujen päteyyksien osalta.

FISE-henkilöpätevyyden saamisen edellytyksenä on pätevyysvaatimuksissa esitettyjen peruskoulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttyminen sekä osassa pätevyyksistä hyväksytysti suoritettu pätevyystentti. IV- ja KVV-suunnittelijoiden ei tarvitse suorittaa pätevyystenttiä.

FISE-pätevyyksien esittely (PDF)

PÄTEVYYSKOHTAISET LISÄTIEDOT 

Täältä löydät pätevyyskohtaiset tiedot, kuten pätevyysluokat, -vaatimukset sekä hakuohjeet ja -lomakkeet:

IV-suunnittelija
KVV-suunnittelija
IV-työnjohtaja
KVV-työnjohtaja
Haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelija
Kylmäsuunnittelija
Energiatodistuksen laatija
LVV-kuntotutkija

Hakemukseen on ehdottomasti liitettävä kyseisen pätevyyden kannalta tarvittavat liitteet (tutkintotodistusten, opinto- ja työtodistusten kopiot ym.). Puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse patevyydet@sulvi.fi.

Pätevyyden toteaminen

Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet toteaa FISE Oy:n hallituksen nimittämä pätevyyslautakunta. SuLVI yhtenä FISEn perustajaosakkaana ja sihteerijärjestönä vastaa LVI-pätevyyslautakunnasta. Pätevyyden saaneet kirjataan pätevyysrekisteriin www.fise.fi -sivuille ja energiatodistuksen laatijat ARAn sivuille www.ara.fi. Rekisterissä näkyy henkilön nimi, tutkinto, kotipaikkakunta, pätevyyden voimassaoloaika sekä vaativuusluokka. Pätevyys on voimassa 7 vuotta. Aiemmin todetut erillisen energiatodistuksen antajan pätevyydet ovat 1.6.2013 voimaan tulleen uuden energiatodistuslain myötä voimassa enintään vuoden 2017 loppuun asti.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen toteaa hakijan kelpoisuuden hankkeeseen ja voi antaa myös palautetta henkilön kelpoisuudesta pätevyysrekisterin ylläpitäjälle. Todettu pätevyys voidaan peruuttaa ennen pätevyyden voimassaolon päättymistä, mikäli erityisen painavat syyt sitä edellyttävät.

Pätevyyden uusiminen

Pätevyyden uusiminen edellyttää selvitystä, miten henkilö on ylläpitänyt ammattitaitoaan seitsemän vuoden aikana. Hakemuksessa on selvitettävä työkokemus (referenssilista) sekä uusien määräysten tunteminen (täydennyskoulutuksiin osallistuminen tai pätevyystentin uudelleen suorittaminen).

Tarkista pätevyyskohtaiset uusintakriteerit pätevyysvaatimuksista FISEn sivuilta.

Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyyttä ei voi uusia. Sen vanhentuessa tulee hakea uutta energiatodistuksen laatijan pätevyyttä, jonka vaativuustasot ovat perustaso ja ylempi taso, ja läpäistävä haetun vaativuustason mukainen pätevyystentti. Tenttikirjallisuus ja yhdistetty tenttiin ilmoittautumislomake ja pätevyydenhakulomake ovat tällä sivulla.

Myöskään aiempaa, vanhojen määräysten mukaista IV- ja KVV-työnjohtajapätevyyttä ei voi uusia, koska uuden lain myötä pätevyyskriteerit ja -luokat ovat muuttuneet. Jos pätevyys on vanhentunut, tulee hakea kokonaan uutta pätevyyttä.

Hinnat

Tentin osallistumismaksu on 80 euroa + alv 24 % per tentti. Pätevyysmaksu määräytyy FISEn hallituksen vuosittain vahvistamien taksojen mukaan. Vuonna 2016 pätevyyshakemuksen käsittelystä peritään 170 euroa + alv 24 % (myös niiltä, joiden ei todeta täyttävän pätevyysvaatimuksia) ja pätevyyden toteamisesta ja rekisteröinnistä peritään 180 euroa + alv 24 %. Energiatodistuksen laatijoiden rekisteröintimaksu on 180 euron sijasta 90 euroa + alv 24 %. Poikkeukset FISEn pätevyysmaksuissa

Henkilökohtaiseen pätevyyden rekisteröintiin kirjataan myös organisaation/yrityksen nimi ja hakemuksessa esitetty sposti- ja/tai www-osoite. Kesken pätevyyskauden yhteystieto- ja osoitemuutosmaksu on 50 euroa.

Oikaisulautakunta

Hakija voi valittaa pätevyydentoteamiseen liittyvistä päätöksistä FISE Oy:n oikaisulautakunnalle. Oikaisupyynnön käsittelystä veloitetaan sama maksu kuin pätevyyden hakemisesta ja toteamisesta.

SuLVI-pätevyysjärjestelmä

SuLVI ry:n toteaman Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan henkilöpätevyyden saamisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu koulutus ja tentti sekä pätevyysvaatimuksissa esitettyjen peruskoulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttyminen. KKL-pätevyys on voimassa viisi vuotta.

KKL-pätevyysvaatimukset

Lisätietoja:

Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyys, vaativuusluokka a
Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyys, vaativuusluokka b

Tietoa KKL-pätevyyden uusimisesta
HAKEMUS KKL a- ja b-pätevyyden uusiminen (doc)

SuLVI ry:n toteaman IV-mittauksen pätevyyden myöntämisen edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu koulutus ja tentti sekä kahden vuoden työkokemus alalta. IV-mittauksen pätevyys on voimassa viisi vuotta.

Lisätietoja:

IV-mittauksen pätevyys

SuLVI ry:n toteaman pienpuhdistamohuoltajan pätevyyden myöntämisen edellytyksenä on seuraavien ehtojen täyttyminen: pätevyyden hakijan tulee olla suorittanut yleisosion koulutuspäivä ja tentti sekä vähintään yksi valinnainen osio ja viisi huoltokäyntiä pätevyyden hakuun mennessä. Pätevyydenhakuun on aikaa yksi vuosi yleisosion hyväksytystä suorittamisesta.

Lisätietoja:

       Pienpuhdistamohuoltajan pätevyys

       Pienpuhdistamohuoltajan pätevyydenhakulomake

Yhteystiedot

Sitratori 5
00420 HELSINKI

puh. (09) 566 0090
faksi (09) 566 00956
e-mail: sulvi@sulvi.fi
etunimi.sukunimi@sulvi.fi

<< Heinä 2016 >>
mtktpls
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

    Koulutuskalenteri »