Pätevyydet

FISE-pätevyysjärjestelmä

FISE Oy on henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia. SuLVI toimii FISEn sihteerijärjestönä alla lueteltujen päteyyksien osalta.

FISE-henkilöpätevyyden saamisen edellytyksenä on pätevyysvaatimuksissa esitettyjen peruskoulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttyminen sekä osassa pätevyyksistä hyväksytysti suoritettu pätevyystentti. IV- ja KVV-suunnittelijoiden ei tarvitse suorittaa pätevyystenttiä.

FISE-pätevyyksien esittely (PDF)

PÄTEVYYSKOHTAISET LISÄTIEDOT 

Täältä löydät pätevyyskohtaiset tiedot, kuten pätevyysluokat, -vaatimukset sekä hakuohjeet ja -lomakkeet:

IV-suunnittelija
KVV-suunnittelija
IV-työnjohtaja
KVV-työnjohtaja
Haja-asutusalueen vesihuollon suunnittelija
Kylmäsuunnittelija
Energiatodistuksen laatija
LVV-kuntotutkija
IV-kuntotutkija

Hakemukset liitteineen lähetetään sähköpostitse patevyydet@sulvi.fi. ET-hakulomake lähetetään sähköisen järjestelmän kautta. Emme vastaanota hakemuksia kirjeitse. 

Pätevyyden toteaminen

Rekisteriin merkitään

  • henkilön nimi
  • tutkinto
  • kotipaikkakunta
  • pätevyyden voimassaoloaika ja vaativuusluokka.

Pätevyys on voimassa 7 vuotta. Aiemmin todetut erillisen energiatodistuksen antajan pätevyydet ovat 1.6.2013 voimaan tulleen uuden energiatodistuslain myötä voimassa enintään vuoden 2017 loppuun asti.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen toteaa hakijan kelpoisuuden hankkeeseen ja antaa palautetta henkilön kelpoisuudesta pätevyysrekisterin ylläpitäjälle. Todettu pätevyys voidaan peruuttaa ennen pätevyyden voimassaolon päättymistä, jos erityisen painavat syyt sitä edellyttävät.

Pätevyyden uusiminen

Uusintakriteerit löydät pätevyyskohtaisista lisätiedoista  sekä FISEn sivuilta.

  • Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyyttä ei voi uusia. Sen vanhentuessa tulee hakea uutta energiatodistuksen laatijan pätevyyttä.
  • Vanhojen määräysten mukaista IV- ja KVV-työnjohtaja tai -suunnittelijapätevyyttä ei voi uusia sellaisenaan, koska uuden lain myötä pätevyyskriteerit ja -luokat ovat muuttuneet. Lue lisää pätevyyden siirtomenettelystä.

HUOM.  IV- ja KVV-työnjohtajan tai -suunnittelijan FISE-pätevyyden siirtoa on haettava vuoden 2016 loppuun mennessä!

Hinnat

Oikaisulautakunta

Hakija voi valittaa pätevyydentoteamiseen liittyvistä päätöksistä FISE Oy:n oikaisulautakunnalle. Oikaisupyynnön käsittelystä veloitetaan FISE Oy:n määrittämä maksu. 

SuLVI-pätevyysjärjestelmä

SuLVI toteaa seuraavia henkilöpätevyyksiä:

Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyys

Pätevyysvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu koulutus ja tentti sekä pätevyysvaatimuksissa esitettyjen peruskoulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttyminen. KKL-pätevyys on voimassa viisi vuotta.

Lisätietoja
KKL-pätevyysvaatimukset
Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan koulutus ja pätevyys, vaativuusluokat a ja b
Tietoa KKL-pätevyyden uusimisesta
HAKEMUS KKL a- ja b-pätevyyden uusiminen (doc)

IV-mittauksen pätevyys

Pätevyysvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu koulutus, tentti ja kahden vuoden työkokemus alalta. IV-mittauksen pätevyys on voimassa viisi vuotta.

Lisätietoja
IV-mittauksen pätevyys
IV-mittauksen pätevyyskoulutus ja pätevyydenhakulomake

Pienpuhdistamohuoltajan pätevyys

Pätevyysvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu koulutuksen yleisosio ja tentti sekä vähintään yksi valinnainen osio ja viisi huoltokäyntiä. 

Lisätietoja
Pienpuhdistamohuoltajan pätevyys
Pienpuhdistamohuoltajan pätevyydenhakulomake

Yhteystiedot

Sitratori 5
00420 HELSINKI

puh. (09) 566 0090
email: sulvi(at)sulvi.fi
etunimi.sukunimi@sulvi.fi

<< Touko 2017 >>
mtktpls
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

    Koulutuskalenteri »