IV-kuntotutkimusohjeet

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettely (SuLVIn IV-kuntotutkimus) koostuu IV-kuntotutkimusohjeista ja raporttimalleista.
Asuinrakennusten osalta ohjeet on tiivistetty yhteen ohjeeseen “IVKT 2016 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus. Asuinrakennukset“.
Tutustu myös IV-kuntotutkimus – tilaajan ohjeeseen.

YLEISOHJEET

IV-KUNTOTUTKIMUKSEN PERUSOSAN OHJEET

YKSITYISKOHTAISET JÄRJESTELMIÄ, LAITTEITA JA KOMPONENTTEJA KOSKEVAT OHJEET