MX6 ENERGIA -OHJELMA

MX6 Energia -ohjelmistolla kehitetään rakennusten energiatehokkuutta, arvioidaan investointien kannattavuutta, simuloidaan eri korjausvaihtoehtojen pitemmän aikavälin käyttökustannuksien ja investointien kannattavuutta sekä tuotetaan määräysten mukaisia energiatodistuksia.

Jäsenetu -10 %

SuLVIn jäsenet voivat ostaa MX6 Energia -ohjelmiston edullisemmalla jäsenhinnalla (-10 % yhden käyttäjän lisenssin avausmaksusta).

Tutustu MX6 energia -ohjelmistoon
Tilaa MX6 Energia -koekäyttöversio käyttöösi

Voit myös tilata ohjelman sähköpostitse tiina.strand(at)sulvi.fi

MX6 Energia 6.6.1 julkaistiin 20.6.2017

  • Simulointi-sivulle on lisätty investointilaskennan jälkeen yhteenveto osio, missä koostetaan tärkeimmät summatiedot Simulointiin valituista skenaarioista.
  • Energiaselvitys-sivulle on tehty kokonaan uusi energiaselvitys olemassa oleville rakennuksille. Mallin mukainen muutos- ja korjausrakentamisen energiaselvitys on laajasti käytössä ympäri Suomea ja vaatimuksena useissa rakennusvalvonnan yksiköissä.
  • Uusi energiaselvitys tekee automaattisesti tarkistuksen korjausrakentamisen määräyksissä esitettyjen vaatimusten täyttymisestä.
  • 1.7.2017 voimaan astuva ennen 1980 käyttöönotettujen pientalojen energiatodistusten esimerkkimallit on testattu ja niihin liittyvät muutokset toteutettu.
  • Muita pienempiä käytettävyyttä parantavia muutoksia ja lisäyksiä on tehty Kannattavuus-, Laskennan tulokset, Tiedot ja Laskenta -osioon.