Linkkivinkit

KOTIMAISET LINKIT

FINVAC

Sertifioidut aurinkolämpö-, aurinkosähkö-, biolämpö-, lämpöpumppu- ja pellettiasentajat (Motiva)

SANASTOT

Metsta Sanastohaku
REHVA – HVAC Dictionary REHVA Sanakirja LVI-alan ammattilaisille on saatavilla nyt myös Google Play ja App Storesta. Voit ladata sanakirjan ilmaiseksi mobiiliin.

TALOTEKNIIKKA- SEKÄ KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA JA SIVUSTOJA

Allergia- ja Astmaliitto ry
Aurinkoteknillinen yhdistys ry
Business Finland
FISE Oy – Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet
Energiateollisuus
FINVAC
Green Building Council Finland
Hengitysliitto HeLI ry
LVITEK – LVI-teknisen kaupan liitto ry
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Lämmitysenergia Yhdistys ry
Motiva Oy
Nuohousalan Keskusliitto – Nuohoojat.fi
Rakentamisen Laatu RALA ry
Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
Rakennusteollisuus RT
Rakennustietosäätiö RTS
Rakentamisen laatu RALA ry
Rakli ry
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA
Sisäilmayhdistys
Suomen Kiinteistöliitto
Suomen Kylmäyhdistys ry
Suomen Lähienergialiitto ry
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL
Suomen Tuulivoimayhdistys ry
Suomen vesilaitosyhdistys ry
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Sähkötieto ry
Säätiö LVY sr
Talotekniikkateollisuus ry
Tavarantarkastajayhdistys HTT ry
Tukes
Vesiyhdistys ry
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys
VSF – VVS Föreningen i Finland rf
VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Öljy- ja biopolttoaineala ry

BUILD UP Skills Finland – lisää energiaosaamista rakennustyömaille
Ekosuunnittelu.info
Energiakorjaus.info
Energiatehokas koti
Energiatehokkaasti.fi
eneuvonta.fi – Enemmän energiasta, Kuluttajien energianeuvonta
ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017
FInZEB

EU-lainsäädäntö ja LVI-ala
Julkiset hankinnat HILMA
KIRA-foorumi, Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi
Korjaustieto.fi
ymparisto.fi/rakennusmateriaalit – rakennusmateriaalien tietopankki
Korjausurakka.fi
KORVO-sivusto – Korjausrakentamisen viranomaisohjauksen kehittäminen
Kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu kaukolämmitetyssä rakennuksessa – malleja ja hyviä käytäntöjä, Energiateollisuus 2017
Kosteus- ja hometalkoot
Kuivaketju10.fi
KYLMÄextra-lehti
Lupapiste
LVI-ala.fi
LVI-numerot
Lämmitystarveluvut
Nayttotutkinnot.fi
Polttonesteiden käyttäjän opas
ROTI Rakennetun omaisuuden tila
ROTI 2017 -raportti
Suomen Rakennusopas
Talotekniikka-ala
Talotekniikka-lehti

Ilmanvaihdon mitoitusoppaat (FINVAC) (SuLVIn sivuilta) tai FINVACin sivuilta
Päiväkotien ilmanvaihto-opas
Talotekniikkainfo – oppaat
Talotekniikkaopas
Tietoiskuja
Taloyhtio.net
Tilastokeskus – rakentamisen tilastot

Tukesin ohjeistuksia

CE-merkintä
Rakennustuoteinfo.fi
Vesimittarit

YM:n ohjeistuksia

Suomen rakentamismääräyskokoelma
CE-merkintä
Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa
Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädännön valmistelu
Lämpöhäviön tasauslaskin (excel) ja Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton laskin (excel)
Ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta 
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Ympäristöopas 2016. 

MINISTERIÖITÄ JA MUITA VIRANOMAISIA

STM Sosiaali- ja terveysministeriö
Tukes – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö
YM Ympäristöministeriö
ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Energiavirasto
Kuluttajavirasto
Museovirasto
Suomen ympäristökeskus SYKE

STUK Säteilyturvakeskus

TALOTEKNIIKKA-ALAN (LVI JA ENERGIA) OPPILAITOKSET

YLIOPISTOT

Aalto-yliopisto
Aalto-yliopisto – Energiatekniikan laitos
Aalto-yliopisto – LVI-tekniikan tutkimusryhmä
TTY – Tampereen teknillinen yliopisto
LUT – Lappeenrannan teknillinen yliopisto

AMMATTIKORKEAKOULUT

Arcada − Ammattikorkeakoulu Arcada − Yrkeshögskola Arcada
Karelia Ammattikorkeakoulu
Lapin AMK − Lapin Ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
OAMK – Oulun seudun Ammattikorkeakoulu
RAMK – Rovaniemen Ammattikorkeakoulu
SAMK – Satakunnan Ammattikorkeakoulu
TAMK – Tampereen Ammattikorkeakoulu
Turku AMK − Turun Ammattikorkeakoulu
XAMK – Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

AMMATILLISET OPPILAITOKSET

www.lvi-ala.fi/alasivut/ammattioppilaitos.htm
Ammattiosaaja – Amiksesta työelämään 

AIKUISKOULUTUS

Aktiva
Amiedu
Ammattiopisto Lappia
Edupoli
Etelä-Savon ammattiopisto
Hyvinkään-Riihimäen Aikuiskoulutuskeskus
Innova
Jyväskylän Aikuisopisto
Kainuun ammattiopisto
Koulutuskeskus Tavastia, Aikuiskoulutus
Kouvolan ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus
Lapin ammattiopisto
Luksian aikuisopisto
Oulun Aikuiskoulutuskeskus
Pohjois-Karjalan Aikuisopisto
Turun Aikuiskoulutuskeskus
Työtehoseura TTS
WinNova
Yrkesakademin i Österbotten

KANSAINVÄLISET LINKIT

ASHRAE
The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

BUILD UP
The European portal for energy efficiency in buildings established by European Commission

REHVA
Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations

SCANVAC
Scandinavian Federation of Heating, Ventilation and Sanitary Engineering Associations in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden

DANVAK
Dansk Selskab for Varme- og Klimateknik

NORVAK
Norsk VVS Energi- og miljöteknisk Forening

SWEDVAC
Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) – Swedish society of HVAC Engineers

EKVÜ
Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus