Lausuntopyynnöt ja lausunnot

Ota kantaa ajankohtaisiin LVI-alaa koskeviin asioihin. Haluamme jäseniemme vaikuttavan yhteisiin asioihin, kuten suunnitteilla oleviin säännösmuutoksiin ja ohjeisiin.

Lähetä kommenttisi Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) lausuntopyynnössä kerrottuun määräaikaan mennessä. Jorma Railio kokoaa jäsenten ajatukset lausunnoksi ja toimittaa ne SuLVIn lausuntona lausuntopyynnön tekijälle.

 

Lausuntopyyntö ELINK17

Rakennustieto on lähettänyt lausunnolle Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelon ELINK17, joka korvaa vuonna 2013 julkaistun tehtäväluettelon ELINK2. Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan energia- ja elinkaariasiantuntijan tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luettelo on tarkoitettu käytettäväksi kaikenlaisissa kohteissa kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Tutustu aineistoon. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 11.8.2017 mennessä.
19.6.2017

Lausuntopyyntö TATE17

Rakennustietosäätiö RTS on lähettänyt lausunnolle Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE17:n. Se korvaa vuonna 2013 julkaistun tehtäväluettelon TATE12. Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevien taloteknisten (LVI-, RAU-, SÄH-) suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn, ja se soveltuu käytettäväksi sekä uudis- että korjaushankkeissa ja kaikkien hankinta- ja palkkiomuotojen kanssa. Lausuntomateriaali. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 7.8.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). 8.6.2017

Lausuntopyyntö kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista. Tutustu aineistoon. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 22.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). 5.6.2017

Lausuntopyyntö: Sisäilmastoluokitus 2017

Rakennustietosäätiö RTS sr ja Sisäilmayhdistys ry pyytävät asiantuntijalausuntoja ohjekokonaisuudesta ja uusituista luokituskriteereistä: Lausuntopyyntö RTS 17-17, Sisäilmastoluokitus 2017 lausuntoversio. Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 22.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).
31.5.2017

Lausuntopyyntö: RIL 268-2017 KIINTEISTÖÄ KEHITTÄVÄ LINJASANEERAUS – strategia, suunnittelu ja toteutus

RIL 252-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus -kirjaa vuodelta 2009 ollaan nyt uusimassa tämän päivän vaatimusten mukaisesti. Ohjeen luonnosversio.
Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 3.8.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).
30.5.2017

Lausuntopyyntö vihreän julkisen rakentamisen hankintamenettelyksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenettelyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi. Lähetä kommenttisi 14.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten. Katso lausuntopyyntöaineisto. 19.5.2017

Lausuntopyyntö rakennuksen ääniympäristöksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöksi. Lähetä kommenttisi 19.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten. Katso lausuntopyyntöaineisto3.5.2017

Lausuntopyyntö mm. maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 2.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). Katso lausuntopyyntöaineisto10.5.2017

Kommenttipyyntö KAISU -luonnokseen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) luonnoksesta. Ilmastopolitiikan suunnitelma on laadittu nyt ensimmäistä kertaa ja se perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen ilmastolakiin. Lähetä kommenttisi 20.5.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn koontia varten. Aineisto8.5.2017

Kommenttipyyntö Uuden rakennuksen sisäilmaston ja ilmanvaihdon oppaaseen

Talotekniikkateollisuus ry pyytää kommenttejanne opasluonnoksesta, joka sisältää opastavia tekstejä ympäristöministeriön asetuksen Uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta tueksi. Toivomme, että voisitte tutustua opasluonnokseen ja toimittaa kommenttiehdotuksianne SuLVIn kommentteja varten Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) 30.5.2017 mennessä. Opasluonnos on laadittu sähköisenä. 25.4.2017

Suomen LVI-liitto SuLVIn antamat lausunnot ja kannanotot

Sisäilmastoluokitus 2017

Lausunto annettu sähköisen järjestelmän kautta. 30.6.2017

LVI-alan järjestöjen yhteislausunto kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

Yhteislausunto ympäristöministeriön asetusluonnoksesta kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Yhteistyössä SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU. Alkuperäinen lausuntoaineisto30.6.2017

Sisäilmaston ja ilmanvaihdon opas (Talotekniikkateollisuus)

Kommentit annettu sähköisen järjestelmän kautta. Opasluonnos30.5.2017

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Suomen LVI-liitto ry:llä ei ole huomauttamista lakiehdotuksen asiasisältöön. Haluamme kuitenkin korostaa tarvetta määritellä täsmällisesti uuden lain käyttöönottoon tarvittavat siirtymäajat niiden rakennustyyppien osalta, joita muutos koskee. Katso lausunto kokonaisuudessaan. 11.5.2017

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Suomen LVI-liitto pitää tärkeänä, että myös rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta on olemassa ohje/opasmateriaalia hyvien käytäntöjen kirjaamiseksi. Kommentteja ja huomioita asetusehdotukseen28.2.2017

Suomen LVI-liitto, SuLVI ry:n lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta

Tutustu lausunnon sisältöön sekä liitteeseen E7-selvityksestä, johon lausunnossa viitataan. Keskitymme kommenteissa/huomioissa ilmanvaihdon paloturvallisuuteen. 14.2.2017

LVI-alan järjestöjen yhteislausunto rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta

Yhteislausunto asetusluonnoksesta energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä. Yhteistyössä SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU. Alkuperäinen lausuntoaineisto. 25.11.2016

LVI-alan järjestöjen (SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU) yhteislausunnot asetusluonnoksista lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseksi

Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
Ei lausuntoa valtioneuvoston asetukseen rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista
Alkuperäinen lausuntopyyntö asetusluonnoksista lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymiseksi. 7.11.2016

Lausunto RTS Hygieeninen sisäympäristö

RTS Lausuntolomake RT1 31.10.2016

Ympäristösuojelulain muuttamisesta

SuLVIn ja HaVeSu ry:n yhteislausunto hallituksen esitykseen ympäristönsuojelulain muuttamisesta. 18.5.2016

LVI-alan järjestöjen (SuLVI, VSF, Talotekniikkateollisuus, LVI-TU) yhteislausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Lausunto rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista
Lausunto uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
Lausunto uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 13.5.2016

Lausunto RTS:n: KorjausRYL

Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset -luvut: Pintalämpötilojen mittaukset sekä Sisäilman lämpötilan mittaus. (RTS 16:12 ja 16:13) 11.3.2016

Lausunto RTS:n KorjausRYL

Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset -lukuun: RTS 16:03 Ilmavirtojen mittaus 29.2.2016

Lausunto energiatodistuksesta

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 muuttamiseksi (YM 11/600/2015) 28.1.2016

Lausunto RTS:n Korjaushankkeen tutkimukset ja selvitykset -lukuun

15:36 Rakennuksen paine-eromittaus 28.1.2016

Saadaksesi tietoja tätä vanhemmista lausunnoista, ota yhteyttä Suomen LVI-liiton viestintäsuunnittelijaan tai toiminnanjohtajaan.