Talotekniikan YAMK-koulutuksen kehittäminen

TAMK on aloittamassa talotekniikan alan ylemman amk-tutkinnon koulutuksen v. 2018. Vaikuta koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin vastaamalla oheiseen kyselyyn. Vastausaikaa on 15.6.2017 asti.

Talotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu LVI- ja sähköalan insinööri (AMK)-tutkinnon suorittaneille, jotka toimivat talotekniikan eri asiantuntijatehtävissä. Koulutukseen hakukelpoisia ovat soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, joka vastaa vuoden päätoimista opiskelua. Koulutus järjestetään n. 1,5 vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna, jolla sen suorittaminen on mahdollista työn ohessa.
Tutkinto koostuu 30 opintopisteen opinnäytetyötä ja 25 opintopisteen ammatillisista opinnoista ja 5 opintopisteen vapaasti valittavista opinnoista.
Haku koulutukseen tapahtuu opintopolku.fi -portaalista syyskuussa 2018.

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi