LVI-ammattilaista tarvitaan aina – hae nyt!

Rakennukset suurimpina energian kuluttajina tarjoavat myös suurimman mahdollisuuden parantaa energiatehokkuutta. Talotekniikan keskeisin osa on LVI-tekniikka. LVI-tekniikan tavoitteena on energiatehokas, terveellinen ja viihtyisä asuminen. LVI-tekniikan tehtävänä on myös rakennusten turvallinen vesi- ja viemärihuolto.

Ala jatkaa kehittymistään myös tulevaisuudessa. Erilaiset talotekniikan automaatiojärjestelmät, uudet energiatekniikat ja asumisen energiatehokkuuden parantaminen edellyttävät luovaa ajattelua ja kiinnostusta kestävään kehitykseen. Tulevaisuudessa LVI-alan ammattilaisten tarve kasvaa nykyisten ammattilaisten siirtyessä eläkkeelle.

LVI-alan ammattilaiset

LVI-asentajat ovat tämän alan näkyvin työntekijäryhmä ja usein ensimmäinen mielikuva alasta. LVI-alalla työskentelee eri järjestelmiin erikoistuneita asentajia, esimerkiksi putki-, ilmanvaihto- tai lämmityslaiteasentajia. Alan asentajia on myös rakennusteollisuuden, kiinteistöhuoltoyhtiöiden sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten palveluksessa. Kun sinulla on hyvät perustiedot alasta, voit suuntautua myös myyntitehtäviin. LVI-alalla löytyy paljon myyntitehtäviä niin tukku- kuin vähittäismyynnistäkin.

LVI-suunnittelija suunnittelee rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimivia ja tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia, jotka palvelevat parhaimmalla mahdollisella tavalla rakennusten käyttäjiä. Lisäksi keskeistä on huomioida rakennus- ja asennustapahtuma, energian kulutus, ympäristöasiat, kestävyys ja kustannukset.

LVI-tekniikan rakennusmestarit toimivat usein työmaajohtajina, työnjohtajina, asiakaspalvelutehtävissä tai itsenäisinä yrittäjinä. Työ on yhä useammin projektiluontoista, joten voit toimia myös projektipäällikön nimikkeellä.

Palkkaus

Elinkeinoelämän Keskusliitto tuottaa suurimman osan Suomen yksityisen sektorin palkkatilastoista. EK tuottaa tiedot keskimääräisistä tunti- ja kuukausipalkoista.

Palkkaus määritellään useimmiten kunkin alan työehtosopimuksen mukaan. Esimerkiksi Talotekniikka-alan ja LVI – toimialan työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja LVI – Tekniset Urakoitsijat ry:n välillä. Tutustu Talotekniikka-alan työehtosopimukseen nähdäksesi ajankohtaisen palkkatason.

Tekniikan akateemiset TEK on maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. TEK kerää vuosittain tietoa diplomi-insinöörien ja muiden tekkiläisten palkoista. Tutustu palkkatilastoihin. Myös Insinööriliitto kokoaa palkkatietoja, mutta ne julkaistaan tiedoksi vain liiton jäsenille.

Lisähaut 7.8. saakka ja syksyn yhteishaku 6.–20.9.

Lapin ammattikorkeakoulu järjestää lisähaun 17.7. – 7.8. Haettavana on mm. päiväkoulutuksista rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutus ja monimuoto-opintoina sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma.

Xamkissa järjestetään lisähaku kevään 2017 haussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille. Hakuaika on 31.7.-7.8. Paikkoja on mm. seuraaviin koulutuksiin:

  • energia- ja ympäristötekniikka, insinööri (AMK),
  • rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK),
  • sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK),
  • talotekniikka (LVI), insinööri (AMK), Mikkeli

TAMK tarjoaa syksyn yhteishaussa päivätoteutuksena rakennusmestarin, sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin tutkintoja ja monimuotototeutuksessa infrarakentamisen rakennusmestarin opintoja. Lisäksi voi hakea talotekniikan insinöörin YAMK-opintoihin.

Turun AMK:n polkuopinnoissa (voit siis opiskella alan ensimmäisen vuoden opinnot yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa) on paikkoja energia- ja ympäristötekniikan, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin ja rakennusmestarin opintoihin.

Metropolialta on syksyn yhteishaussa mukana kaksi tekniikan alan tutkinto-ohjelmaa, joista toinen sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin tutkinto.

Lue lisää

VASTAA

Kommentoi!
Kerro nimesi