Blogi Sivu 3

Talotekniikan YAMK-koulutuksen kehittäminen

TAMK on aloittamassa talotekniikan alan ylemman amk-tutkinnon koulutuksen v. 2018. Vaikuta koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin vastaamalla oheiseen kyselyyn. Vastausaikaa on 15.6.2017 asti.

Talotekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu LVI- ja sähköalan insinööri (AMK)-tutkinnon suorittaneille, jotka toimivat talotekniikan eri asiantuntijatehtävissä. Koulutukseen hakukelpoisia ovat soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, joka vastaa vuoden päätoimista opiskelua. Koulutus järjestetään n. 1,5 vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna, jolla sen suorittaminen on mahdollista työn ohessa.
Tutkinto koostuu 30 opintopisteen opinnäytetyötä ja 25 opintopisteen ammatillisista opinnoista ja 5 opintopisteen vapaasti valittavista opinnoista.
Haku koulutukseen tapahtuu opintopolku.fi -portaalista syyskuussa 2018.

Keski-Uudenmaan LVI-yhdistyksen stipendi Amiedun opiskelijalle

Amiedussa palkitaan hyvästä opintomenestyksestä, kun LVI-asentajaksi valmistuvalle Hans Kristian Åhlénille myönnetään KeLVIn stipendi hyvän opintomenestyksen ansiosta.

Suomen LVI-liiton jäsenyhdistys Keski-Uudenmaan LVI-yhdistys KeLVI jakaa vuosittain stipendejä LVI-alalle valmistuville opiskelijoille. Stipendin saaja valitaan yhdessä LVI-talotekniikasta vastaavan kouluttajan kanssa. – Stipendien tarkoitus on palkita opiskelijoita opintomenestyksestä ja muusta erityisestä kunnostautumisesta, sekä tehdä yhdistystä tunnetuksi alan oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa, kertoo koulutuspäällikkö Paula Veikkolainen KeLVIstä. Stipendi jaetaan 15.6.2017 Talotekniikan perustutkinnon päätöspäivänä Amiedussa. Lue alkuperäinen tiedote.

Lausuntopyyntö: RIL 268-2017 KIINTEISTÖÄ KEHITTÄVÄ LINJASANEERAUS – strategia, suunnittelu ja toteutus

RIL 252-2009 Asuinkerrostalojen linjasaneeraus -kirjaa vuodelta 2009 ollaan nyt uusimassa tämän päivän vaatimusten mukaisesti. Ohjeen luonnosversio.

Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 9.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).

Lausuntopyyntö: Sisäilmastoluokitus 2017

Rakennustietosäätiö RTS sr ja Sisäilmayhdistys ry pyytävät asiantuntijalausuntoja ohjekokonaisuudesta ja uusituista luokituskriteereistä: Lausuntopyyntö RTS 17-17, Sisäilmastoluokitus 2017 lausuntoversio.
Lähetä SuLVIn lausuntoa varten kommenttisi 22.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com).

D2 – ilmanvaihtomäärät uusiksi – Merkitse työpajat kalenteriin

Ympäristöministeriö on käynnistänyt FINVACin, SuLVIn, VSF:n ja Sisäilmayhdistyksen kanssa vuoden 2012 RakMK D2:n ilmanvaihtomäärien päivittämisen (D2 liite 1, taulukot 1-11).

Työssä kuullaan laaja-alaisesti alan asiantuntijoita nettikyselyllä (kesä-elokuussa 2017) ja työpajoissa. Merkitse kalenteriin ympäristöministeriön pankkisalissa pidettävät työpajat (kutsut/ilmoittautuminen kesä-elokuussa 2017)

  • 21.8. klo 13-16  ilmanvaihtomäärät / asuinrakennukset
  • 23.8 klo 13-16  ilmanvaihtomäärät / muut kuin asuinrakennukset

Haluatko olla hankkeissa ja niiden postituslistoilla mukana? Ilmoittaudu tiina.strand(at)sulvi.fi.

Uutista muokattu 13.6.

Muutos asetukseen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Ympäristöministeriö on antanut 12.5.2017 asetuksen, jolla muutetaan aiempaa asetusta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä.

Asetukseen on lisätty määrittelyt tekniselle, toiminnalliselle ja taloudelliselle toteutettavuudelle sekä laajamittaiselle korjaukselle. Asetukseen on lisätty minimihyötysuhdevaatimukset lämmitysjärjestelmille. Esitettyihin lämmitysjärjestelmien vaatimustasoihin päästään nykyisillä käytössä olevilla tekniikoilla ja järjestelmillä. Muutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta nykyisiin tulkintoihin.

Asetuksesta on poistettu luettelo rakennusluokista, joihin ei sovelleta energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, koska luettelo on lisätty maankäyttö- ja rakennuslakiin.
Asetusmuutos on osa uudelleenlaaditun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (2010/31/EU) kansallista toimeenpanoa. Asetus tulee voimaan 1.6.2017.

Lisätiedot: Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, p. 02952 50122, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lähetä pätevyyshakemukset viimeistään 31.5.

IV- ja KVV-suunnittelijoiden, IV- ja KVV-työnjohtajien, Kylmäsuunnittelijoiden, IV-kuntotutkijoiden ja Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoiden pätevyyshakemuksia otetaan vastaan 31.5. klo 23.59 saakka.

LVI-pätevyyslautakunta käsittelee hakemukset kokouksessaan 14.6. Määräajan jälkeen tulleet hakemukset siirtyvät automaattisesti seuraavaan kokoukseen 25.10.2017.

Lisätietoja pätevyyksistä.

Ilmoittaudu LVI-Golf SM-kilpailuihin

Ilmoittautuminen syksyn suosittuun LVI-golf tapahtumaan on avattu.

LVI-Golf SM-kilpailut 2017 pidetään perjantaina 1.9.2017 Uudenkaupungin Golfklubi ry:n kentällä. Kts päivitetty kilpailukutsu.

Linkki ilmoittautumiseen.

Kilpailumaksu SuLVI:n jäseniltä 75 euroa, muille 100 euroa, johon sisältyy greenfee, tulospalvelu ja aamupala. Tutustu golfklubiin ja kenttään.

Pelimuodot:
• lyöntipeli (tasoitus 18 tai alle), scratch
• pistebogey (maksimi tasoitus 32)
• pisin draivi ja lähemmäs lippua
• naisten sarja

Majoitus, varaa huoneesi mahdollisimman pian:
Hotelli Aquarius

 

Kilpailukutsu päivitetty 13.6.

Lausuntopyyntöjä jäsenillemme

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Lähetä kommenttisi SuLVIn lausuntoa varten 2.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com). Katso lausuntopyyntöaineisto.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenettelyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi. Lähetä kommenttisi 14.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten. Katso lausuntopyyntöaineisto.

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöksi. Lähetä kommenttisi 19.6.2017 mennessä Jorma Railiolle (jorma.railio(at)gmail.com) SuLVIn lausuntoa varten. Katso lausuntopyyntöaineisto.

Vuoden 2016 kouluttaja Lari Eskola

Tunnustukseksi hänen aktiivisesta toiminnastaan IV-kuntotutkimuksen koulutuksissa sekä toiminnassa IV- kuntotutkimusmenettelyn ohjehankkeissa. Lari on toiminut aktiivisena koulutuksien kehittäjänä sekä vaikuttanut vahvasti IV-kuntotutkijan pätevyysmenettelyn syntymiseen. Hän on toiminut myös IV-kuntotutkijan pätevyystoimikunnassa sen perustamisesta lähtien.

”Kiitos oppilaille, jotka ovat antaneet hyvää palautetta kursseista”, yllätetty Lari kiitteli.

”Tätä työtä on tehty pitkään ja joka kurssilla saan suoraa palautetta siitä, että tarvetta kuntotutkimusosaamiselle on. Arvioisin, että jos saamme Suomeen sata FISE-pätevöitynyttä IV-kuntotutkijaa, niin olemme erittäin hyvässä tilanteessa. Mediassa käydään paljon keskustelua ilmanvaihtoasioista ja mielestäni on erittäin hyvä, että tätä keskustelua käydään. Painotan kurssilla sitä, että ilmanvaihtoratkaisut täytyy valita tarpeen mukaan, yhtä oikeaa ratkaisua ei ole. Tästä syystä kuntotutkijoilta vaaditaan erityistä osaamista tunnistaa erilaiset ratkaisut ja niihin liittyvät haasteet.”

Kuvassa Lari Eskola ja koulutustoimikunnan puheenjohtaja Mikko Liljeberg